Rakennetun ympäristön työpaja 14.3.2017

Riihimäen kaupunkiympäristö on runsas: pienessä kaupungissa on ajallisia kerrostumia, jotka kertovat tarinaa kulttuurin, teollisuuden, rautateiden ja asukkaiden muokkaamasta kaupungista. Veturitallit ja Rautatienpuisto, Lasimuseo, Hämeenkadun funkkistalot, jälleenrakennuskauden omakotialueet – Riihimäellä on paljon arvokkaita rakennetun ympäristön kokonaisuuksia. Miten kaupunkia edelleen rakentavissa suunnitelmissa tulisi huomioida tämä rikkaus? Mitkä olisivat Riihimäen erityispiirteet, joilla erottua? Tule työpajaan keskustelemaan Riihimäen rakennetusta … Lue lisää

Maakuntakaavan 2040 luonnos nähtävillä

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 luonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä 6.2. – 3.3.2017. Riihimäellä kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin asiakaspalvelupisteessa Tietotuvassa (Eteläinen Asemakatu 2). Valmisteltava kaava on kokonaismaakuntakaava ja saadessaan lainvoiman se korvaa kaikki Kanta-Hämeessä voimassa olevat maakuntakaavat. Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018. Mielipiteet luonnoksesta tulee esittää 3.3.2017 klo 15.00 … Lue lisää

Karttapalvelua on nyt sujuvampaa käyttää mobiilisti

 Kaupungin karttapalvelu on uudistunut. Uudistetussa karttapalvelussa on huomioitu erilaiset mobiililaitteet ja kosketusnäytöt esimerkiksi tekstin ja painikkeiden kooissa sekä niiden sijoittelussa. Mobiiliversion käyttöliittymää ei ole tässä vaiheessa uudistettu. Karttapalvelun tekninen pohjaratkaisu on niin ikään uudistettu. Muun muassa näkymän päivittyminen, vieritykset ja zoomaukset ovat parantuneet. Myös mobiileillä päätelaiteilla käytettäessä zoomaukset ja vieritykset toimivat sujuvammin. Karttapalvelun kehittämisen tavoitteena … Lue lisää

Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotus nähtäville

Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Vuoteen 2035 tähtäävää suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa, päivittää ja tarkentaa valtuustokausittain. Ensimmäinen yleiskaavakausi 2013–2017 on nyt loppusuoralla ja yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.1.–8.2.2017. Yleiskaava on tärkeä väline Riihimäen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Yleiskaavaehdotuksessa mahdollistetaan mm. keskustan täydennysrakentaminen ja kehittäminen sekä uusien asumisen alueiden rakentaminen Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueelle. Asumisen houkuttelevuutta lisää … Lue lisää

Keskuskatu 16 asemakaavan muutos

Ilmakuva Röni-Kuva Oy Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2016 (483 §) hyväksyä Kiinteistö Oy Riihimäen Keskuskatu 16 kaavamuutoshakemuksen, jossa asemakaavaa muutetaan korttelin 9002 tontilla 1, tilalla 694-405-1-177 ja tilalla 694-405-1-250. Asemakaavan muutos laaditaan siten, että kaksi ”tuntemattoman omistajan” omistuksessa olevaa tilaa 694-405-1-410 ja 694-405-1-411 voidaan liittää … Lue lisää

Sako II asemakaavamuutos

                        Ilmakuva alueelta, SkyFoto 2013 Asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Riihimäen 11. kaupunginosassa, Hirsimäessä, n. 1 km päässä kaupungin keskustasta, Lasitehtaantien ja Kivimiehenkadun välisellä alueella. Suunnittelualue käsittää Sako Oy:n tehdasalueen sekä Ilveskadun ja Salkokujan kulmassa olevan KTY-tontin, jolla on nykyisin omakotitalo. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen … Lue lisää

Peltosaari-projektissa henkilövaihdoksia

Projektipäällikkö Ilari Seitsonen on siirtynyt 1.7. alkaen uusiin tehtäviin. Peltosaari-projektin toiminta jatkuu ja loppuvuoden ajaksi projektipäällikön tehtävät on jaettu useammalle henkilölle. Vuoden 2017 henkilöresurssit ratkaistaan kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä. Peltosaaren asuinrakentamisen aloitusalueella työt käynnistyvät kesän aikana maaperän puhdistamisella ja jatkuvat syksyllä tärinävaimennusseinän rakentamisella ja alueella sijaitsevan ojan putkituksella. Talonrakennustyöt alkavat vuonna 2017. Asukas- ja kulttuuritoiminta … Lue lisää

VR:n terminaalialue

                        VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos alueen alustava rajaus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Vastaa karttakyselyyn Riihimäen rakennetusta ympäristöstä

Kaupunkilaisilta pyydetään verkossa täytettävän karttakyselyn avulla näkemyksiä Riihimäen rakennetun ympäristön erityispiirteistä ja merkittävistä paikoista. Kyselyn tuloksia käytetään rakennetun ympäristön ohjelmassa, jota laaditaan kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimialalla. Ohjelman tarkoituksena on asettaa laatutavoitteet rakentamiselle ja ylläpidolle kaupungissa sekä määritellä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysely on avoinna 13.4.2016 saakka. Vastaa kyselyyn tästä.          

Peltosaari I asemakaavan muutos

                        Asemakaavan muutos pohjautuu Peltosaaren vuonna 2010 järjestettyyn ideakilpailuun. Kilpailun jälkeisen jatkosuunnittelun tuloksena syntyi Peltosaaren yleissuunnitelma 20.2.2013, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2013 alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Peltosaaren uudistuminen mahdollistetaan vaiheittain tehtävin asemakaavamuutoksin. Tämä suunnitelma on ensimmäinen Peltosaaren yleissuunni-telman pohjalta tehtävä kaavamuutos. Asemakaavalla mahdollistetaan asumisen ja palveluasumisen … Lue lisää