Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotus nähtäville

Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Vuoteen 2035 tähtäävää suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa, päivittää ja tarkentaa valtuustokausittain. Ensimmäinen yleiskaavakausi 2013–2017 on nyt loppusuoralla ja yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.1.–8.2.2017. Yleiskaava on tärkeä väline Riihimäen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Yleiskaavaehdotuksessa mahdollistetaan mm. keskustan täydennysrakentaminen ja kehittäminen sekä uusien asumisen alueiden rakentaminen Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueelle. Asumisen houkuttelevuutta lisää … Lue lisää

Keskuskatu 16 asemakaavan muutos

Ilmakuva Röni-Kuva Oy Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2016 (483 §) hyväksyä Kiinteistö Oy Riihimäen Keskuskatu 16 kaavamuutoshakemuksen, jossa asemakaavaa muutetaan korttelin 9002 tontilla 1, tilalla 694-405-1-177 ja tilalla 694-405-1-250. Asemakaavan muutos laaditaan siten, että kaksi ”tuntemattoman omistajan” omistuksessa olevaa tilaa 694-405-1-410 ja 694-405-1-411 voidaan liittää … Lue lisää

Sako II asemakaavamuutos

                        Ilmakuva alueelta, SkyFoto 2013 Asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Riihimäen 11. kaupunginosassa, Hirsimäessä, n. 1 km päässä kaupungin keskustasta, Lasitehtaantien ja Kivimiehenkadun välisellä alueella. Suunnittelualue käsittää Sako Oy:n tehdasalueen sekä Ilveskadun ja Salkokujan kulmassa olevan KTY-tontin, jolla on nykyisin omakotitalo. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen … Lue lisää

Peltosaari-projektissa henkilövaihdoksia

Projektipäällikkö Ilari Seitsonen on siirtynyt 1.7. alkaen uusiin tehtäviin. Peltosaari-projektin toiminta jatkuu ja loppuvuoden ajaksi projektipäällikön tehtävät on jaettu useammalle henkilölle. Vuoden 2017 henkilöresurssit ratkaistaan kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä. Peltosaaren asuinrakentamisen aloitusalueella työt käynnistyvät kesän aikana maaperän puhdistamisella ja jatkuvat syksyllä tärinävaimennusseinän rakentamisella ja alueella sijaitsevan ojan putkituksella. Talonrakennustyöt alkavat vuonna 2017. Asukas- ja kulttuuritoiminta … Lue lisää

VR:n terminaalialue

                        VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos alueen alustava rajaus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Vastaa karttakyselyyn Riihimäen rakennetusta ympäristöstä

Kaupunkilaisilta pyydetään verkossa täytettävän karttakyselyn avulla näkemyksiä Riihimäen rakennetun ympäristön erityispiirteistä ja merkittävistä paikoista. Kyselyn tuloksia käytetään rakennetun ympäristön ohjelmassa, jota laaditaan kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimialalla. Ohjelman tarkoituksena on asettaa laatutavoitteet rakentamiselle ja ylläpidolle kaupungissa sekä määritellä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysely on avoinna 13.4.2016 saakka. Vastaa kyselyyn tästä.          

Peltosaari I asemakaavan muutos

                        Asemakaavan muutos pohjautuu Peltosaaren vuonna 2010 järjestettyyn ideakilpailuun. Kilpailun jälkeisen jatkosuunnittelun tuloksena syntyi Peltosaaren yleissuunnitelma 20.2.2013, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2013 alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Peltosaaren uudistuminen mahdollistetaan vaiheittain tehtävin asemakaavamuutoksin. Tämä suunnitelma on ensimmäinen Peltosaaren yleissuunni-telman pohjalta tehtävä kaavamuutos. Asemakaavalla mahdollistetaan asumisen ja palveluasumisen … Lue lisää

Yleiskaavakyselyn voittajat polskimaan uimalaan

Yleiskaavan karttakysely herätti kiinnostusta kaupunkilaisissa, vastauksia saatiin kolmen viikon aikana yli sata. Vastauksissa saatiin uusia ja kiinnostavia avauksia kaupungin kehittämiseen. Kyselyn tuloksista tullaan kertomaan Yleiskaava 2035 -sivuilla. Paljon kiitoksia kaikille vastaajille ja kaavoitustyötä seuranneille. Kesällä maauimalaan pääsevät voittolipuilla polskimaan Anni Antila, Tomi Heinonen ja Veera Valkama. Onnea voittajille!

K&K-blogi: Uusia naapureita

Osana uuden yleiskaavan valmistelutyötä Riihimäelle on laadittu väestöennuste ajanjaksolle 2014–2035. Ennusteessa esitetään kaupungin väestömäärän kehittymisestä kaksi vaihtoehtoa: nopea kasvu ja hidas kasvu. Mitä sinä veikkaat, onko Riihimäen kasvu tulevaisuudessa nopeaa vai hidasta? Nopeassa vaihtoehdossa väestönlisäys olisi siis noin 6 900 henkeä ja 24 prosenttia. Vuosittainen kasvu olisi tässä mallissa 1 prosentti. Hitaassa vaihtoehdossa väestön lisäys … Lue lisää

Riihimäen yleiskaava 2035 -karttakysely rakennesuunnitelmasta

Riihimäen yleiskaavan 2035 kaupunkirakennesuunnitelma on valmistunut, ja aineisto on nähtävillä 7.4.2015–6.5.2015. Rakennesuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaupungin verkkopalvelussa, jonne on avattu myös suunnitelmaa koskeva kysely. Kaupunkilaisten toivotaan esittävän näkemyksiään rakennesuunnitelman sisällöstä ja yleiskaavan tavoitteista suunnitelmakartalle. Karttakysely on avoinna 16.4.2015–6.5.2015 välisen ajan osoitteessa: http://maptionnaire.com/fi/621/. Voit katsella suunnitelmakarttaa ja merkitä kohteita, joita haluat kommentoida. Yleiskaavan esittelytilaisuus pidetään torstaina … Lue lisää