Riihimäen Linja-autoasema Oy:n osakkeet myynnissä Huutokaupat.com -sivustolla

    Riihimäen Linja-autoasema Oy:n osakkeet myynnissä Huutokaupat.com -sivustolla Riihimäen kaupunki myy Riihimäen Linja-autoasema Oy:n koko osakekannan Huutokaupat.com -sivustolla. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Riihimäen entistä linja-autoasemarakennusta.  Rakennus on kaupungin omistamalla tontilla, jolla yhtiö on vuokralla. Myynnillä ei ole vaikutusta vuokrasuhteeseen. Riihimäen kaupunki omistaa yhtiön kokonaan. Lisätiedot kohteesta ja myyntiaineisto löytyvät https://huutokaupat.com/fi/v/406544  

Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotus nähtäville

Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Vuoteen 2035 tähtäävää suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa, päivittää ja tarkentaa valtuustokausittain. Ensimmäinen yleiskaavakausi 2013–2017 on nyt loppusuoralla ja yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.1.–8.2.2017. Yleiskaava on tärkeä väline Riihimäen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Yleiskaavaehdotuksessa mahdollistetaan mm. keskustan täydennysrakentaminen ja kehittäminen sekä uusien asumisen alueiden rakentaminen Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueelle. Asumisen houkuttelevuutta lisää … Lue lisää

Keskuskatu 16 asemakaavan muutos

Ilmakuva Röni-Kuva Oy Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2016 (483 §) hyväksyä Kiinteistö Oy Riihimäen Keskuskatu 16 kaavamuutoshakemuksen, jossa asemakaavaa muutetaan korttelin 9002 tontilla 1, tilalla 694-405-1-177 ja tilalla 694-405-1-250. Asemakaavan muutos laaditaan siten, että kaksi ”tuntemattoman omistajan” omistuksessa olevaa tilaa 694-405-1-410 ja 694-405-1-411 voidaan liittää … Lue lisää

Sähköinen tonttien hakupalvelu poissa käytöstä

Riihimäen kaupungin vapaiden tonttien esittely- ja varauspalvelu on poissa käytöstä. Käyttökatkon syynä tonttien hinnoittelumuutoksesta johtuvat päivitykset. Tontteja voi selailla ja hakea jälleen 3.1.2017 alkaen klo 8:00.

Riihimäen paikallisliikenteen muutokset 1.1.2017

Osa Riihimäen paikallisliikenteen reiteistä ja aikatauluista muuttuu 1.1.2017. Suurimmat muutokset koskevat palvelulinjaa, mutta myös linjat 2, 3, 4 ja 8 muuttuvat hieman. Tarkempaa tietoa muutoksista Paikallisliikenteen uusi aikataulujulkaisu Paikallisliikenteen uusi aikatauluvihko julkaistaan keskiviikkona 21.12.2016. Sitä saa mm. paikallisliikenteen busseista, Tietotuvasta ja Matkahuollon Riihimäen toimipisteestä. Pdf-muotoinen aikataulujulkaisu löytyy jo tästä. Taksikortilla matkustaminen palvelulinjalla sekä muussa paikallisliikenteessä on … Lue lisää

Tarjouspyyntö kiviainesten hankinnasta 2017

Riihimäen kaupunki pyytää tarjousta kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta ajalle 1.1.2017 – 31.12.2017. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa kaupungin keskusvarikolta (V.O. Mäkisen katu 2), julkisten hankintojen sähköisestä ilmoituskanava HILMA:sta tai oheisista linkeistä. Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjoukset liitteineen on toimitettava paperimuodossa Riihimäen kaupungin Teknisen keskuksen kirjaamoon. Tarjouskuoreen on merkittävä merkintä ”Kiviainekset 2017”. … Lue lisää

Arolampi II asemakaava

                      Ilmakuva 2016, Rönni-kuva Oy Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä ta­voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja ar­vioin­timenettelystä. Arolampi II:n kaavoituksen tavoitteena on sijoittaa työpaikka-alue Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin Arolampi I kaavahankkeen eteläreunan ja Kouluntien … Lue lisää

Kaupunki myy käytöstä poistettua ajoneuvokalustoa

30.11.2016 Riihimäen kaupungin kone- ja kuljetustoimisto myy käytöstä poistettua kalustoa tarjousten perusteella. Kalusto myydään siinä kunnossa kuin se tällä hetkellä on. Myytävänä on kaksi Skoda henkilöautoa ja kaksi Skoda lavapakettiautoa. Tiedot myytävästä kalustosta löytyvät tästä linkistä [pdf, 10 MB]. Tarjoukset tulee toimittaa 20.12.2016 klo 14.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Riihimäen kaupunki, tekniikan ja ympäristön toimialan … Lue lisää

Toivontien omakotitonttien tarjouskilpa loppuu ke 30.11.

Kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 2 kappaletta uusia omakotitontteja. Tontit luovutetaan sitovien tarjouksien perusteella eniten tarjoavalle. Sama luovutuksensaaja ei voi saada molempia tontteja. Tutustu tontteihin tonttipalvelussamme! Hakemuksia voi jättää vain yhden samaa taloutta kohden. Mikäli hakemus koskee kumpaakin haettavissa olevaa tonttia, on hakemuksesta käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys. Kaupunki varaa omakotitontin vain yksityistalouksille, joille kaupunki ei … Lue lisää