Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen, Sako II

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan valmisteltaessa kaavaa on alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) varattava tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta. Sako II:n asemakaavan muutoksen luonnos on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 6.2. … Lue lisää

Asemakaavan muutoksen, tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen, Räätykänmäki 2

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 13.10.2016 hylännyt Räätykänmäki 2 asemakaavan muutoksesta, tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta tehdyt valitukset. Kaupunginvaltuusto on siten lainvoimaisella päätöksellä 31.8.2015 § 81 hyväksynyt 17. kaupunginosan Räätykänmäen korttelien 1712 ja 1734, osan korttelista 1715 sekä katu- ja virkistysalueiden muodostamisen. Sitovalla tonttijaolla muodostuu Räätykänmäen korttelin 1712 tontit 1-3, korttelin 1715 tontit 2 ja 3 sekä korttelin … Lue lisää

Palveluohjaaja Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle (haku päättyy 27.2.2017 klo 8.00)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualoista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat Perhepalvelut ja Lastensuojelupalvelut. Palvelualueella työskentelee 53 työntekijää. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Haemme Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen palveluohjaajaa. Riihimäen kaupungilla on organisaatiomuutoksen ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa … Lue lisää

Palveluvastaava / sosiaalityöntekijä (haku päättyy 6.3.2017 klo 8.00)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Palvelualuetta on kehitetty määrätietoisesti huomioiden lainsäädännön mukanaan tuomat uudet velvoitteet ja vahvistamalla asiakaslähtöistä työotetta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on oma keskitetty palveluohjaus ja matalankynnyksen palveluita kehitetään yli … Lue lisää

Palveluvastaava / psykologi (haku päättyy 6.3.2017 klo 8.00)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Perhepalvelut jakautuvat palveluohjauksen ja psykososiaalisten palveluiden kokonaisuuksiin. Palveluihin kuuluvat keskitetty palveluohjaus, vapaaehtoistoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvonta ja nuorten palvelupiste sekä erilaiset kuntouttavat työmuodot. Perhepalveluilla on oma … Lue lisää

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus etsii yhteistyökumppania Ragnar Granitin aukion tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen vuonna 2017

Etsimme Ragnar Granitin aukion toiminnan järjestämiseen yhteistyökumppania, jonka avulla toimintaa saadaan edelleen elävöitettyä mahdollisimman kustannusneutraalisti. Yhteistyön lähtökohtana on Graniitin tapahtumien järjestämistä koskeva yhteistyösopimus. Vapaamuotoiset esitykset/hakemukset toimitetaan 3.2.2017 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, PL 125, 11101 Riihimäki tai s-postilla eija.heinonen@riihimaki.fi. Kirjallisten esitysten perusteella kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus jatkaa tarkempia neuvotteluja mahdollisten toteuttamiskelpoisten esitysten jalostamista yhteistyösopimukseksi. … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 23.1.2017 klo 18

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 23.1.2017 kello 18.00 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginkansliassa 31.1.2017 kello 9.00 – 12.00. Pertti Mäkelä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 23.1.2017 kokouksen asialista

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle ja esiopetukseen, iltapäivätoiminta sekä varhaiskasvatuksen haku lukuvuodelle 2017 – 2018,

 OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2017 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 3.2.2017. Koulupaikka osoitetaan vuonna 2010 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 26.2.2017 mennessä. Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, … Lue lisää

Keskuskatu 16 asemakaavan muutoksen vireilletulo

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä ta­voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja ar­vioin­timenettelystä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4, Riihimäki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lisäksi Riihimäen kaupungin … Lue lisää

Riihimäen yleiskaava 2035, ehdotus nähtävillä

Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotuksen esittelytilaisuus pidetään torstaina 12.1.2017 klo 18–20 Uramon koulun auditoriossa Kalevankatu 5, Riihimäki. Yleiskaavaehdotus on valmistunut ja se asetetaan maankäyttö- ja raken­nus­lain 65 § ja –asetuksen 19 § mukaisesti julkisesti nähtäväksi muistutusten esittämistä ja lausuntojen pyytämistä varten. Yleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 9.1.–8.2.2017 tekniikan ja … Lue lisää