Tiesuunnittelun käynnistyminen, Vt3 Herajoen eritasoliittymän liityntäpysäköintialue

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen liityntäpysäköintialueen suunnittelemiseksi valtatien 3 Herajoen eritasoliittymän yhteyteen Riihimäen kaupungin alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä alueella mahdollistamalla valtatien 3 pikavuoropysäkkien entistä laajamittaisemman hyödyntämisen työmatkaliikenteessä. Liityntä-pysäköintialue tulee käsittämään ensivaiheessa noin 20 pysäköintipaikkaa henkilöautoille sekä katetut telineet pyöräpysäköintiä varten. Lisäksi varataan tilaa … Lue lisää

Kuulutus melupäätöksestä, Kreate Oy

Ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee Kreate Oy:n vaihteiden ja rummun asennusta osoitteessa Karhintie 1 Lahden radan kohdalla KM 73+500 – KM 73+647. Toiminnan aloituspäivä on 10.4.2017 (vk 15) ja päättymispäivä 30.4.2017 (vk 17). Työ on yötyötä ma-su klo 22 – 05. Työ on pakko tehdä yöaikaan junien liikennöinnin takia. … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokouksen 3.4.2017 peruminen

Riihimäen Kaupunginvaltuuston kokousta 3.4.2017 ei pidetä, vaan sijaan Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 24.4.2017, josta kokouksesta kuulutetaan erikseen. Pertti Mäkelä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  

Peltoja vuokralle

Peltojen vuokratarjoukset vuosille 2017-2020 Riihimäen kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi peltoalueita aktiiviviljelyyn sekä kesantomaiksi neljän vuoden ajaksi 1.1.2017 – 31.12.2020. Tarjottavia peltolohkoja on kaksi kappaletta ja niiden yhteispinta-ala on 23,69 hehtaaria. Peltolohkot sijaitsevat Hiivolan kylässä Kormuntien ja moottoritien risteyksen luoteispuolella. Vuokrattavat peltolohkot eivät sisällä tilatukioikeuksia. Tarjous tulee tehdä molemmista peltolohkoista erikseen ja toimittaa suljetussa kirjekuoressa, osoitettuna Riihimäen … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea internetissä kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä tekniikan ja ympäristön toimialan asumispalvelusta, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo). Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman … Lue lisää

Kuulutus melupäätöksestä

 Ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee VR Track Oy:n vaihdetyötä Riihimäen ratapihalla. Toiminnan aloituspäivä on 3.4.2017 ja päättymispäivä 30.6.2017. Työ on viikoilla 15 – 22 yötyötä klo 20 – 07 arkiöisin ja viikoilla 16 – 22 viikonlopputyötä la klo 12 – su klo 16. Työ on pakko tehdä yöaikaan junien … Lue lisää

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä on vireillä seuraava rakennuslupahakemus: Hakija: Asunto Oy Riihimäen Veturipuisto Osoite ja kiinteistötunnus: Väinö Sinisalon katu 5, 11130 Riihimäki, 694-20-2047-4 Rakennushanke:   Asuinkerrostalo, 6 kerrosta, kerrosala 4339 m2 sekä talousrakennus Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä, osoitteessa Eteläinen Asemakatu … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Helo Oy

Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta on antanut kokouksessaan 2.3.2017 § 33 lopettamismääräykset Helo Oy:n toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen johdosta osoitteessa Tehtaankatu 5-7, Riihimäki. Päätöksen antopäivä on 8.3.2017. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 8.3. – 7.4.2017 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Päätös löytyy myös Riihimäen kaupungin internetsivuilta, www.riihimaki.fi, ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 2.3.2017. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan … Lue lisää

Riihimäen kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat vuoden 2017 avustukset 31.3.2017 klo 14.30 mennessä

 1. Kaupunginhallituksen alaiset avustukset – kaupunginhallituksen tapahtuma-avustukset riihimäkeläisten yhteisöjen 2016 järjestämiin tapahtumiin. Lisätietoja p. 019 758 4014.  2. Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto – toiminta-avustukset kulttuuriyhdistyksille ja kohdeavustukset eri taiteenalojen ammattilaisille ja harrastajille – toiminta- ja kohdeavustukset liikuntayhdistyksille – toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille Lisätietoja p. 019 758 4701/kulttuuri, p. 019 758 4707/liikunta ja nuoriso. 3. Sosiaali- ja terveystoimialan keskus … Lue lisää