Ympäristölupapäätös, H.G. Paloheimo Oy (nähtävillä oloaika 22.6.-26.7.2017)

Ympäristöjohtaja on päättänyt 22.6.2017 myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan H.G. Paloheimo Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle kiinteistöllä 694-25-2515-2 (osoite Meijerintie 17) ja niihin liittyville tukitoiminnoille kiinteistöllä 694-25-2511-8 (osoite Meijerintie 10). Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty. Päätöksen antopäivä on 26.6.2017. Valitusaika on 26.6.-26.7.2017. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 26.6.-30.6.2017 Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 ja … Lue lisää

Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen, Lopentie 40

Riihimäen kaupungilla on vireillä poikkeamismenettely, joka koskee 11. kaupunginosan, Hirsimäen korttelin 59 tonttia 2. Tontin osoite on Lopentie 40. Alueella on voimassa 12.6.1973 vahvistettu asemakaava. Tontin käyttötarkoitus on AL (Liikerakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on 1 904 m², kerrosluku I ja rakennusoikeus 600 kem2. Nykyisin tontti on rakentamaton. Tonttia on viime vuosina käytetty pysäköintiin. Poikkeamispäätöstä haetaan MRL … Lue lisää

Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta

Ympäristöjohtaja on tehnyt 13.6.2017 maastoliikennelain 30 §:n mukaisen päätöksen Riihimäen Kahvakopla ry:n hakemuksesta koskien enduropyörien ajoharjoittelua Riihimäen Arolammin alueella kiinteistöllä Multatöyräs 694-401-1-8. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 13.6.2017-26.6.2017 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella, Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki. Kuulutus pidetään kuulutusajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen Riihimäen ympäristönsuojelu- ja … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 12.6.2017 klo 18

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 12.6.2017 kello 18.00 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 20.6.2017 kaupungin verkkosivuilla. Tommi Räty kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 kokouksen asialista

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, Suomen valtio, Liikennevirasto

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä on vireillä seuraava rakennuslupahakemus: Hakija: Suomen valtio, Liikennevirasto Osoite ja kiinteistötunnus: Eteläinen Rautatienkatu 4, 11130 Riihimäki, 694-871-1-2           Rakennushanke: Asetinlaiterakennuksen laajennus, kerrosala 115 m² Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (2. kerros), 11130 Riihimäki. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 6.6.2017 … Lue lisää