Sosiaalityöntekijä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle (haku päättyy 30.10.2017 klo 8)

Haemme Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää. Avoinna olevan viran tehtävät kuuluvat lastensuojeluun. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakkaina ovat avohuollon ja sijaishuollon sekä jälkihuollon asiakkaat. Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Sosiaalityöntekijöillä on säännöllinen työaika. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja on mahdollista käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus … Lue lisää

Asemakaavamuutoksen ehdotus (kuulutuksen nähtävilläolo 31.10.2017 saakka)

Kirjauksentie – Länsitie asemakaavamuutoksen ehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n säännösten mukaisesti nähtävillä 2.-31.10.2017 Riihimäen kaavoi-tusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.  Asemakaavan muutos koskee: 13. kaupunginosan, Uramon katu- ja virkistysalueita. 14. kaupunginosan, Kumelan katualuetta.  Asemakaavan muutoksella muodostuvat: 13. kaupunginosan, Uramon katu- ja virkistysalueita. 14. kaupunginosan, Kumelan katualuetta.  Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on … Lue lisää

Kiinteistökatselmus kaupungin pohjoisosan alueella (kuulutuksen nähtävilläolo 31.10.2017 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto tulee lokakuun 2017 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin pohjoisosan alueella. Alue rajautuu pohjoiseen linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja laitteet ovat … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot (kuulutuksen nähtävilläolo 31.12.2017 saakka)

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea internetissä kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä tekniikan ja ympäristön toimialan asumispalvelusta, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo). Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman … Lue lisää

Kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaoston ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläpito vuonna 2017 (kuulutuksen nähtävilläolo 31.12.2017 saakka)

Pöytäkirjat Riihimäen kaupunginhallitus kokoontuu vuonna 2017 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin kaupungin ilmoitustaululla nähtävillä olevan kokousaikataulun mukaan ja ylimääräisiin kokouksiinsa tarpeen mukaan. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-12 konserni- ja hallintopalvelukeskuksen kirjaamossa os. Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2. Seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-12 kunkin … Lue lisää