Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä on vireillä seuraava rakennuslupahakemus: Hakija: Asunto Oy Riihimäen Veturipuisto Osoite ja kiinteistötunnus: Väinö Sinisalon katu 5, 11130 Riihimäki, 694-20-2047-4 Rakennushanke:   Asuinkerrostalo, 6 kerrosta, kerrosala 4339 m2 sekä talousrakennus Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä, osoitteessa Eteläinen Asemakatu … Lue lisää

Kolme erityisluokanopettajan virkaa Pohjolanrinteen koululla (haku päättyy 23.3.2017 klo 14)

Työn kuvaus Pohjolanrinteen koululla on haettavana kolme erityisluokanopettajan virkaa 14.8.2017 alkaen. Tehtäviin sisältyy pienluokan, pienryhmän ja laaja-alaisen erityisopettajan työt. Pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja tehostettua sekä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmässä myös muista luokista. Edellytämme erityisluokanopettajan kelpoisuutta ja -kokemusta. Haemme työyhteisöömme opettajaa, jolla on hyvät ryhmänhallintataidot, ammatillista innostusta sekä reippautta tarttua … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 26.3.2017 klo 15)

Työ kuvaus Riihimäen kaupungin Peltosaaren koulussa on avoimena vakinainen erityisluokanopettajan virka 4608 14.8.2017 alkaen. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 230. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita ja tablet-laitteita. Haemme yhteistyökykyistä inklusiivisesta työotteesta kiinnostunutta opettajaa. Työn kuva … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Helo Oy

Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta on antanut kokouksessaan 2.3.2017 § 33 lopettamismääräykset Helo Oy:n toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen johdosta osoitteessa Tehtaankatu 5-7, Riihimäki. Päätöksen antopäivä on 8.3.2017. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 8.3. – 7.4.2017 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Päätös löytyy myös Riihimäen kaupungin internetsivuilta, www.riihimaki.fi, ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 2.3.2017. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan … Lue lisää

Riihimäen kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat vuoden 2017 avustukset 31.3.2017 klo 14.30 mennessä

 1. Kaupunginhallituksen alaiset avustukset – kaupunginhallituksen tapahtuma-avustukset riihimäkeläisten yhteisöjen 2016 järjestämiin tapahtumiin. Lisätietoja p. 019 758 4014.  2. Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto – toiminta-avustukset kulttuuriyhdistyksille ja kohdeavustukset eri taiteenalojen ammattilaisille ja harrastajille – toiminta- ja kohdeavustukset liikuntayhdistyksille – toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille Lisätietoja p. 019 758 4701/kulttuuri, p. 019 758 4707/liikunta ja nuoriso. 3. Sosiaali- ja terveystoimialan keskus … Lue lisää

Liikunnan ja kulttuurin tunnustuspalkinnot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto pyytää esityksiä liikunnan ja kulttuurin tunnustuspalkittavista – vuoden 2016 mestarimitalistit merkittävästä urheilusaavutuksesta – vuoden 2016 Nuori urheilija – vuoden 2016 Vuoden Urheiluteko – Kunnon Kuntalainen – Vuoden riihimäkeläinen nuori taiteilija – Kulttuurin tunnustuspalkinto Vapaamuotoiset esitykset perusteluineen toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella 31.3.2017. Lisätietoja antaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pasi Koistinen p. 019 758 4707 (liikunta) … Lue lisää

2 sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 27.3.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin aikuissosiaalityössä on haettavana kaksi uutta sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kymmenen sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu mm. neuvonta ja palveluohjaus, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja aktivointityö sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää verkosto- ja tiimityön taitoja. Arvostamme monipuolista kokemusta aikuissosiaalityöstä sekä aktiivista ja energistä työotetta. Tarjoamme … Lue lisää

Palveluohjaaja koti- ja vanhuspalveluihin (haku päättyy 15.3.2017 klo 10)

Haemme palveluohjaajaa 1.4.2017 alkaen. Tiimissämme toimii neljä palveluohjaajaa, sosiaalityöntekijä ja osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja toiminnanohjaaja. Esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Tiimimme vastaa sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta ja osin maksupäätöksistä. Toiminnanohjaajan työpanos kohdistuu vapaaehtoistyöhön. Tiimi tarjoaa … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Karan koulussa (haku päättyy 15.3.2017 klo 12)

Työn kuvaus Karan koululla on haettavana toistaiseksi täytettävä erityisluokanopettajan virka. Opettaja hoitaa tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksen yhdellä luokka-asteella. Opettajan tulee tarvittaessa opettaa poikien liikuntaa ja käsityötä. Virka täytetään 14.8.2017 alkaen. Karan koulu on noin 450 oppilaan yläkoulu, joka toimii peruskorjatuissa tiloissa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen … Lue lisää