Keskusvaalilautakunnan kokoukset tasavallan presidentin vaalin toimittamiseksi, kokouspöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tasavallan presidentin vaalin toimittamiseksi tiistaina 12.12.2017 klo 17 ja tiistaina 9.1.2018 klo 17 Matkakeskuksessa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Lisäksi keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilain mukaisesti vaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamiseksi perjantaina 26.1.2018 klo 19 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamiseksi perjantaina 9.2.2018 klo 19. Kokouspöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastusta … Lue lisää

Kuulutus melupäätöksestä, VR-Track Oy (kuulutuksen nähtävilläolo 27.12.2017 saakka)

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelun palvelualue Vs. ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee VR Track Oy:n ilmoitusta Riihimäen henkilöratapihalla suoritettavista sähköratatöistä. Työtä tehdään 30.11.2017-31.7.2020 pääasiassa ma – pe klo 00.00-24.00, tarvittaessa la – su 00.00 – 24.00. Työmaalla melua aiheuttavat työkoneet, metallirakenteiden kasaaminen sekä mahdollinen paalutustyö. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on … Lue lisää

Ratasuunnitelma, Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki (kuulutuksen nähtävilläolo 29.12.2017 saakka)

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Pasila – Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2. Rataosa on valtaväyläverkkoa, joka on keskeisen verkon osa. Laadittava ratasuunnitelma on osa Pasila-Riihimäki rataosan välityskyvyn nostamisesta. Rataosa on vilkasliikenteinen sekä henkilö- että tavaraliikenteen rata. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä, että häiriösietokykyä, jotta edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranisivat. Hanke täydentää … Lue lisää

ARAn asumisneuvonta- avustukset 2018 (kuulutuksen nähtävilläolo 16.1.2018 saakka)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julistanut haettavaksi asumisneuvonta-avustukset vuodelle 2018. Avustusta voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Sitä myönnetään vain siihen osaan toimintaa, joka kohdistuu valtion tukemaan asuntokantaan.  Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt sekä yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin tulee liittää sijaintikunnan … Lue lisää

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutuksen nähtävilläolo 27.4.2018 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).  Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisempi kierrätystoiminta (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentaminen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen. Alueen pinta-ala on noin 13 ha.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot (kuulutuksen nähtävilläolo 31.12.2017 saakka)

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea internetissä kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä tekniikan ja ympäristön toimialan asumispalvelusta, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo). Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman … Lue lisää

Kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaoston ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläpito vuonna 2017 (kuulutuksen nähtävilläolo 31.12.2017 saakka)

Pöytäkirjat Riihimäen kaupunginhallitus kokoontuu vuonna 2017 varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti maanantaisin kaupungin ilmoitustaululla nähtävillä olevan kokousaikataulun mukaan ja ylimääräisiin kokouksiinsa tarpeen mukaan. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-12 konserni- ja hallintopalvelukeskuksen kirjaamossa os. Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2. Seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-12 kunkin … Lue lisää