Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 12.12.2016 klo 18.30

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 12.12.2016 poikkeuksellisesti alkaen kello 18.30 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään Kaupungintalon ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkopalvelussa olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginkansliassa 20.12.2016 kello 9.00 – 12.00. Pertti Mäkelä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ARAn asumisneuvonta-avustukset 2017

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julistanut haettavaksi asumisneuvonta-avustukset vuodelle 2017. Avustusta voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Sitä myönnetään vain siihen osaan toimintaa, joka kohdistuu valtion tukemaan asuntokantaan. Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt sekä yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemukseen tulee liittää sijaintikunnan … Lue lisää

Tarjouskilpailu: Riihisalon vapaa-ajanviettokeskus

Riihimäen kaupunki myy tarjouskilpailulla omistamansa vapaa-ajanviettokeskuksen Riihisalon. Riihisalo on kaupungin virkistysalue, joka sijaitsee omalla tontilla Kaartjärven rannalla Lopen kunnan puolella osoitteessa Rautakoskentie 421, 12920 Topeno. Riihisalon tilalla on pinta-alaa 8,6 hehtaaria, ja tilalla on Kaartjärven rantaviivaa noin 520 metriä ja Kaartjoen rantaviivaa noin 120 metriä. Alueella sijaitsee useita rakennuksia ja rakennelmia. Riihisalo on ollut leirikeskus- … Lue lisää

Asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen, Peltosaari I

Kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä 3.10.2016 § 108 hyväksynyt 20. kaupunginosan, Peltosaaren korttelia 2011 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon (Peltosaari I).  Riihimäellä 27.11.2016 Kaupunginhallitus    

Riihimäen kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja Kumelan kaupunginosasta, Toivontieltä tarjouskilpailulla

Kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 2 kpl uusia omakotitontteja. Tontit luovutetaan sitovien tarjouksien perusteella eniten tarjoavalle. Sama luovutuksensaaja ei voi saada molempia tontteja. Hakemuksia voi jättää vain yhden samaa taloutta kohden. Mikäli hakemus koskee kumpaakin haettavissa olevaa tonttia, on hakemuksesta käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys. Kaupunki varaa omakotitontin vain yksityistalouksille, joille kaupunki ei ole myynyt tai … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 14.11.2016 klo 14

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 14.11.2016 kello 14.00 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään Kaupungintalon ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkopalvelussa olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginkansliassa 22.11.2016 kello 9.00 – 12.00. Kirsti Tolvanen kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

Yleisten alueiden suunnitelmat nähtävillä

– Tatti- ja Rouskupuiston puistosuunnitelmat ja Linnustajanpolun puistoraitin rakennussuunnitelma, piir. nro 3458, 3459, 3460 – Paloheimonkadun katusuunnitelman muutos, piir. nro 3457 – Väinö Sinisalon kadun katusuunnitelman muutos ja H.J. Elomaankadun kiertoliittymä, piir. nro 1257, 1258, 3463 – Rataraitin katusuunnitelma, piir.nro 3455, 3456 Edellä mainitut suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 31.10. – 14.11.2016 tekniikan ja ympäristön toimialan Palvelupisteessä, … Lue lisää

Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen poikkeamismenettelyssä, Uramontie 63

Riihimäen kaupungilla on vireillä poikkeamismenettely, joka koskee Riihimäen kaupungin 13. kaupunginosan Uramon korttelin 43 tonttia 1. Rakennuspaikan osoite on Uramontie 63. Alueella on voimassa 17.11.1965 vahvistettu asemakaava. Tontin käyttötarkoitus on YO (Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue).Tontille esitetään rakennettavaksi II-kerroksinen, noin 6 120 kem²:n suuruinen päiväkoti-alakoulurakennus. Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 §:n nojalla MRL 58 §:n 1 mom. … Lue lisää

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijakoehdotus, Huhtimonmäki

Huhtimonmäen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijako pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n säännösten mukaisesti nähtävillä 17.10. – 15.11.2016 tekniikan ja ympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Asemakaavalla muodostuu: – 16. kaupunginosan, Huhtimon korttelit 1621-1622 ja 1625-1628 sekä osa korttelista 1623, lisäksi katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutos koskee: -16. kaupunginosan, Huhtimon virkistysaluetta. … Lue lisää

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen Arolampi I

Arolampi I asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 17. – 28.10.2016 tekniikan ja ympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Kaavahankkeen tavoitteena on laatia Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin asemakaava elinkeinoelämän tarpeisiin. Asemakaavalla muodostuu: 34. kaupunginosan, Isolan korttelit 3401 ja 3402 sekä katu- ja erityisalueet. Asemakaavan muutos koskee: 25. kaupunginosan, … Lue lisää