Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelmaluonnos nähtävillä 19.2.–18.3.2018 (kuulutus on nähtävillä 18.3.2018 saakka)

Riihimäellä on laadittu kaupungin ensimmäisen Rakennetun ympäristön ohjelma osana yleiskaava 2035 -työtä. Ohjelmassa määritellään kaupungin rakennettua ympäristöä koskevat laatutavoitteet ja niitä varten tarvittavat toimenpiteet. Rakennetun ympäristön ohjelman luonnos on nähtävillä 19.2.–18.3.2018 välisenä aikana Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki) ja Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Riihimäen kaupungin kaupunkikehityksen toimialue pyytää rakennetun ympäristön ohjelmaan palautetta 18.3.2018 klo 14.30 … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot (kuulutus on nähtävillä 31.12.2018 saakka)

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä kaupunkikehityksen toimialueen asumispalveluista, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo).  Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman Kiinteistöpalveluihin.  Lisätietoja kaupungin … Lue lisää

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle ja esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (kuulutus on nähtävillä 30.4.2018 asti)

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2018 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 2.2.2018. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2011 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 25.2.2018 mennessä. Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, … Lue lisää

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutuksen nähtävilläolo 27.4.2018 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).  Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisempi kierrätystoiminta (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentaminen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen. Alueen pinta-ala on noin 13 ha.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa … Lue lisää