Talous- ja hallintopäällikkö (179251) yhteispalveluyksikköön (haku päättyy 11.5.2018 klo 12)

Talous- ja hallintopäällikkö vastaa yhteispalveluyksikön johtamisesta sekä sosiaali- ja terveystoimialan talouden ja hallinnon tehtävien tuloksellista toteuttamisesta ja kehittämisestä. Yhteispalveluyksikössä toimii talous- ja hallintopäällikön alaisuudessa 11 palvelusihteeriä. Talous- ja hallintopäällikkö kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmään ja toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sihteerinä.   Tarjoamme – monipuolisen ja mielenkiintoisen työnkuvan – mahdollisuuden työn kehittämiseen ja kehittymiseen – … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 22.5.2018 saakka)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Asia Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen hakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Kyseessä on määräaikaisen ympäristöluvan jatkamista koskeva hakemus. Hakija H.G. Paloheimo Oy, PL 188, 11101 Riihimäki Sijainti Kiinteistöt 694-25-2515-2 ja 694-25-2511-8 osoitteissa Meijerintie 17 ja Meijerintie 10, Riihimäki. Yleiskuvaus toiminnasta H. G. Paloheimo Oy:lle on myönnetty ympäristölupa, joka on voimassa 31.7.2018 saakka. … Lue lisää

Kotkankaarteen asemakaavamuutoksen vireilletulo (mrl 62 § ja 63 §) ja luonnoksen nähtäville asettaminen (mra 30 §)(kuulutus on nähtävillä 11.5.2018 saakka)

Kotkankaarteen asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 23.04. – 11.05.2018 Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään torstaina 3.5.2018 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Asemakaavan tarkoituksena on tarjota tontteja pienten omakotitalojen rakentamiseen Kotkankaarteella. Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti tekniikka@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki. Lisätietoja: kaavasuunnittelija … Lue lisää

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää (178501)(haku päättyy 28.5.2018 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Perhepalvelut ja Lastensuojelupalvelut. Palvelualueella työskentelee 51 työntekijää. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Haemme Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää. Riihimäen kaupungilla on organisaatiomuutoksen ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 29.4.2018 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on haettavana luokanopettajan viransijaisuus 4505 aj. 13.8.2018-1.6.2019. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Arvostamme kokemusta opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 250. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 29.4.2018 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4411 aj. 13.8.2018-1.6.2019. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Arvostamme halua ja kykyä opettaa englannin kieltä ja kokemusta opetusteknologisten välineiden käytössä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 250. Koulussa on yleisopetuksen luokkien … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 29.4.2018 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4455 aj.13.8.2018-1.6.2019. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Arvostamme halua ja kykyä opettaa englannin kieltä ja kokemusta opetusteknologisten välineiden käytössä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 250. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (TYL Huhtimo)(kuulutus on nähtävillä 25.4.2018 saakka)

Työyhteenliittymä TYL Huhtimo on toimittanut Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Huhtimonmäen kaava-alueella suoritettavaa louhinta- ja murskaustyötä. Louhinnan ajankohdaksi esitetään 2.5. – 30.9.2018 ma-pe klo 7-18 ja murskauksen ajankohdaksi 4.6. – 31.8.2018 ma-pe klo 7-20 (murskauspäiviä 40 kpl).  Ilmoitus pidetään nähtävänä kuulutusaikana 12.4. – 25.4.2018 … Lue lisää

Ympäristöasiantuntijan virka (haku päättyy 4.5.2018 klo 14)

Riihimäen kaupungin palveluksessa on noin 1 600 työntekijää varmistamassa sitä, että kaikki kaupungin palvelut toimivat. Työssäsi olet kehittämässä kasvavaa noin 30 000 asukkaan kaupunkia. Riihimäen kaupunki pitää huolta työntekijöistään ja on vastuullinen työnantaja. Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella on haettavana YMPÄRISTÖASIANTUNTIJAN virka (haku päättyy 4.5.2018 klo 14) Ympäristöasiantuntijan tehtävät liittyvät ympäristönsuojelun edistämis-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, tiedottamiseen … Lue lisää

Rakennustarkastajan virka (haku päättyy 4.5.2018 klo 14)

Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella on haettavana RAKENNUSTARKASTAJAN virka (haku päättyy 4.5.2018 klo 14) Rakennustarkastajan tehtäviin sisältyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, lupakäsittely, katselmukset, rakentamisen ohjaus ja neuvonta. Rakennustarkastajalta edellytetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § 3 momentin tai 108 §:n mukaista pätevyyttä sekä riittävää kokemusta rakennussuunnittelun ja rakennustyömaiden toimikentiltä. Lisäksi hakijalta edellytetään rakennustyömaiden sekä rakennetun ympäristön katselmus- ja valvontaosaamista. … Lue lisää