Perhepalveluiden psykososiaalisten palveluiden palveluvastaava/sosiaalityöntekijä (haku päättyy 14.8.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Vastuualue jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Vastuualuetta on kehitetty määrätietoisesti huomioiden lainsäädännön mukanaan tuomat uudet velvoitteet ja vahvistamalla asiakaslähtöistä työotetta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on oma keskitetty palveluohjaus ja matalankynnyksen palveluita kehitetään yli … Lue lisää

Erityisopettaja Pohjoiselle koululle (haku päättyy 2.8.2017 klo 12)

Haemme erityisopettajaa Pohjoiselle koululle lukuvuodeksi 2017-2018. Opetustunteja on 19 vvt. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Riihimäen kaupungille valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, erityisopetukseen ja opetusryhmien pienentämiseen. Riihimäellä tavoitteena on vahvistaa tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelumahdollisuuksia osana yleisopetuksen opetusryhmää ja kehittää samanaikaisopettajuutta. Erityisopettajan tehtävänä on antaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, vastata osaltaan pedagogisten asiakirjojen laadinnasta ja … Lue lisää

Psykologi perhepalveluihin, perhe- ja kasvatusneuvonta / määräaikainen sijaisuus (haku päättyy 11.8.2017 klo 16)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Se jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Perhepalvelut jakautuvat palveluohjauksen ja psykososiaalisten palveluiden kokonaisuuksiin. Palveluihin kuuluvat keskitetty palveluohjaus, vapaaehtoistoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvonta ja nuorten palvelupiste sekä erilaiset kuntouttavat työmuodot. Palvelualuetta on kehitetty … Lue lisää

Katusuunnitelmaehdotus nähtävillä (nähtävillä oloaika 30.6.-17.7.2017)

Räätykäntie, osa: pl 340 – Koppelintie Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 3.–17.7.2017 Kaupunkikehityksen toimialueella Yritystalolla, osoite Eteläinen Asemaka¬tu 4, 11130 Riihimäki. Suunnitelmaan voi tutustua myös Riihimäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/nahtavilla-olevat-suunnitelmat Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää Kaupunkitekniikalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella Riihimäen kaupunki, Kaupunkikehityksen toimialue, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki tai … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä vammaispalveluun (haku päättyy 31.7.2017 klo 10)

Haemme vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiimme sosiaalityöntekijää. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja vammaislakien mukaisten päätösten tekemisestä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2016) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Arvostamme työkokemusta vammaispalveluista. Työ edellyttää itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä osana monimuotoisia verkostoja. Työn luonne … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, H.G. Paloheimo Oy (nähtävillä oloaika 22.6.-26.7.2017)

Ympäristöjohtaja on päättänyt 22.6.2017 myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan H.G. Paloheimo Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle kiinteistöllä 694-25-2515-2 (osoite Meijerintie 17) ja niihin liittyville tukitoiminnoille kiinteistöllä 694-25-2511-8 (osoite Meijerintie 10). Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty. Päätöksen antopäivä on 26.6.2017. Valitusaika on 26.6.-26.7.2017. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 26.6.-30.6.2017 Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 ja … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4494 uudelleen haku Peltosaaren koulussa (haku päättyy 31.7.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on uudelleen haussa luokanopettajan viransijaisuus 4494 aj. 14.8.-21.12.2017. Aiemmat hakemukset huomioidaan haussa. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus Peltosaaren koulussa (haku päättyy 31.7.2017 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena luokanopettajan viransijaisuus 4497 aj. 14.8.2017-2.6.2018. Arvostamme kokemusta tiimityöskentelystä opetuksen suunnittelussa ja opetusteknologisten välineiden käytössä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 260. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita ja tablet-laitteita. Hakijalla tulee olla … Lue lisää

Koulupsykologin virka, uudelleen haku, Itäiselle koulualueelle ala- ja yläkouluihin (haku päättyy 1.8.2017 klo 15)

Riihimäen kaupungin sivistystoimessa on haettavana koulupsykologin virka 14.8.2017 alkaen. Koulupsykologi työskentelee itäisen koulualueen alakouluissa (esiopetus ja 1.-5.luokat) ja yläkoulussa (6.-9.luokat) osallistuen koulujen yhteisölliseen ja oppilaiden yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Koulupsykologin työssä painottuvat oppilaiden psykologiset tutkimukset oppimisedellytysten arvioimiseksi, psykososiaalisen tuen tarjoaminen, tarvittavien tukitoimien suunnittelu sekä moniammatillinen ja monialainen verkostotyö opetushenkilöstön ja koulujen sidosryhmien kanssa. Hakijoilta edellytämme kiinnostuneisuutta ja … Lue lisää