Kaupunginvaltuuston kokouksen 3.4.2017 peruminen

Riihimäen Kaupunginvaltuuston kokousta 3.4.2017 ei pidetä, vaan sijaan Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 24.4.2017, josta kokouksesta kuulutetaan erikseen. Pertti Mäkelä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  

Peltoja vuokralle

Peltojen vuokratarjoukset vuosille 2017-2020 Riihimäen kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi peltoalueita aktiiviviljelyyn sekä kesantomaiksi neljän vuoden ajaksi 1.1.2017 – 31.12.2020. Tarjottavia peltolohkoja on kaksi kappaletta ja niiden yhteispinta-ala on 23,69 hehtaaria. Peltolohkot sijaitsevat Hiivolan kylässä Kormuntien ja moottoritien risteyksen luoteispuolella. Vuokrattavat peltolohkot eivät sisällä tilatukioikeuksia. Tarjous tulee tehdä molemmista peltolohkoista erikseen ja toimittaa suljetussa kirjekuoressa, osoitettuna Riihimäen … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea internetissä kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä tekniikan ja ympäristön toimialan asumispalvelusta, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo). Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka, Omaura (haku päättyy 6.4.2017 klo 14)

Työn kuvaus Karan koululla on haettavana erityisluokanopettajan virka, johon kuuluu Omaura-luokan opetus. Luokka opiskelee ns. joustavan perusopetuksen suunnitelman mukaan. Virka täytetään 14.8.2017 alkaen. Karan koulu on noin 460 oppilaan yläkoulu, joka toimii peruskorjatuissa tiloissa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 10.4.2017 klo 8)

Tehtävänkuvaus Riihimäen kaupunki hakee tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittämisestä innostunutta sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kymmenen sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat ensisijaisesti asiakastapaamiset ja kokonaisvaltainen asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluista päättäminen sekä harkintaan perustuvien toimeentulotukipäätösten laadintaa. Arvostamme monipuolista sosiaalityön kokemusta sekä aktiivista ja energistä työotetta. Tarjoamme haastavan ja antoisan työn mukavassa ja kehittämishaluisessa työyhteisössä. Kelpoisuusvaatimuksena … Lue lisää

Kuulutus melupäätöksestä

 Ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee VR Track Oy:n vaihdetyötä Riihimäen ratapihalla. Toiminnan aloituspäivä on 3.4.2017 ja päättymispäivä 30.6.2017. Työ on viikoilla 15 – 22 yötyötä klo 20 – 07 arkiöisin ja viikoilla 16 – 22 viikonlopputyötä la klo 12 – su klo 16. Työ on pakko tehdä yöaikaan junien … Lue lisää

Palveluesimiehen virka ympärivuorokautisiin palveluihin

Riihimäen kaupungin koti- ja vanhuspalveluissa on haettavana 6.4.2017 klo 10.00 mennessä palveluesimiehen virka ympärivuorokautisiin palveluihin. Koti- ja vanhuspalveluissa on kaikkiaan 225 työntekijää. Heistä 81 työskentelee kotiin annettavissa palveluissa ja 144 ympärivuorokautisissa palveluissa. Palveluesimies vastaa kokonaisuudesta, johon kuuluvat ympärivuorokautiset asumisyksiköt (yhteensä 190 paikkaa) sekä ostopalvelut ja palveluseteli. Palveluesimies työskentelee palvelupäällikön alaisuudessa ja palveluesimiehen välittömiä alaisia ovat … Lue lisää

Palveluesimiehen virka kotona asumista tukeviin palveluihin

Riihimäen kaupungin koti- ja vanhuspalveluissa on haettavana palveluesimiehen virka kotona asumista tukeviin palveluihin. Virka on uusi. Haemme tehtävään innostunutta ja ennakkoluulotonta palvelujen kehittäjää. Koti- ja vanhuspalveluissa on kaikkiaan 225 työntekijää. Heistä 81 työskentelee kotiin annettavissa palveluissa ja 144 ympärivuorokautisissa palveluissa. Palveluesimies vastaa kokonaisuudesta, joka muodostuu koti- ja vanhuspalveluiden palveluohjauksesta, kotihoidosta, omaishoidon tuesta ja tukipalveista. Palveluesimies … Lue lisää

Riihimäen kaupungin kartta- ja tonttiyksikössä on haettavana vakituinen paikkatietoasiantuntijan virka

Riihimäen kaupungin kartta- ja tonttiyksikkö on tekniikan- ja ympäristön toimialalla teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva 17 työntekijän dynaaminen yksikkö, jonka tehtävät jakaantuvat neljään osa-alueeseen. Kaupungin paikkatietojen ja paikkatieto-ohjelmistojen käyttöä koordinoiva, pääasiallisen paikkatietojärjestelmän ylläpidosta vastaava ja paikkatietoon liittyvistä rajapinnoista huolehtiva paikkatietotiimi hakee monipuolista ja motivoitunutta paikkatietoasiantuntijaa osaavaan joukkoonsa. Paikkatietoasiantuntijan tehtävät liittyvät kaupungin pääasiallisen paikkatietojärjestelmän, Trimble Locuksen, ylläpitoon … Lue lisää

Suunnittelutarveratkaisun julkipano, Kytöjärven kylä, Niemelä Rno 694-409-1-115

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 198 §:n tarkoittama päätöksen julkipano Kunta: Riihimäki Viranomainen: Riihimäen kaupunginhallitus Kokousaika: 6.3.2017 Kokouspaikka: Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2 Antopäivä: 15.3.2017 Hakemus koskee: MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu sekä MRL 171 § 1 momentin poikkeaminen MRL 72§:n 1 momentin säännöksistä ja Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen 4.3 kohdasta Rakennuspaikka: Kytöjärven kylän tila Niemelä Rno 694-409-1-115, … Lue lisää