Päätös Rasmix Oy:n koetoiminnasta (kuulutus on nähtävillä 25.7.2018 saakka)

Ympäristöjohtaja on 19.6.2018 tehnyt päätöksen Rasmix Oy:n ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koetoimintailmoituksesta. Päätös koskee mäntyöljysäiliön pesusta syntyvän pesulietteen puhdistamista kiinteistöllä 694-24-2406-1 osoitteessa Kuusitie, Riihimäki. Päätöksen antopäivä on 25.6.2018. Valitusaika on 25.6.-25.7.2018. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 25.6.-29.6.2018 Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 ja 29.6.-25.7.2018 kaupungin kirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 25.7.2018 saakka)

Ympäristöjohtaja on 19.6.2018 tehnyt päätöksen H.G. Paloheimo Oy:n määräaikaisen ympäristöluvan voimassaoloajan pidentämisestä. Päätöksen antopäivä on 25.6.2018. Valitusaika on 25.6.-25.7.2018. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 25.6.-29.6.2018 Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2 ja 29.6.-25.7.2018 kaupungin kirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4424 Peltosaaren koululle, uudelleen haku (haku päättyy 6.7.2018 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on uudelleen haettavana luokanopettajan viransijaisuus 4424 ajalle 13.8.2018-1.6.2019. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Arvostamme kokemusta opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 250. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka … Lue lisää

Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 15.12.2018 saakka)

Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II. Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavamuutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 25.6.2018 alkaen ja luonnos on nähtävillä 25.6.-10.8.2018 Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään tiistaina 26.6.2018 klo 18.00 osoitteessa … Lue lisää

ARAn (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) korjausavustuksen hakeminen (kuulutus on nähtävillä 31.12.2018 saakka)

Asuntojen korjausavustukset Avustusta voi saada vähintään 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Huom. Avustuksessa on tulo- ja varallisuusrajat Hissi- ja esteettömyysavustukset Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin Miten haetaan? ARAn verkkoasioinnin kautta (ara.fi) tai paperihakemuksella. Kysy avustuksista:korjausavustus.ara@ara.fi, p. 029 525 0818 ARA palvelee ti–to … Lue lisää

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 15.12.2018 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaavamuutosalue sijaitsee n. 1,3 km etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen, Petsamon kaupunginosassa. Alue rajautuu idässä Ruotsinkatuun ja muutoin asuinkortteleihin. Alueen pinta-ala on n. 2900 neliömetriä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi … Lue lisää

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijako, Kotkankaarre (kuulutus on nähtävillä 7.8.2018 saakka)

Kotkankaarteen asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 18.6.–7.8.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3.krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Pyydämme huomioimaan, että kaupunkisuunnittelun vastuualue on suljettu maastotöitä lukuun ottamatta viikot 27–30. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pienten omakotitalojen rakentaminen. Suunnittelualue sijaitsee Metsäkorven kaupunginosassa, Kotkankaarteen pohjoisosassa. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: 31. kaupunginosan, Metsäkorven korttelia 3113. … Lue lisää