Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Sako II ja Y-tontti Päivöläntie (kuulutuksen nähtävilläolo 4.12.2017 saakka)

Kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä 2.10.2017 § 116 hyväksynyt 11. kaupunginosan, Hirsimäen korttelin 23 tontteja 17 ja 27, korttelin 1123 tonttia 4 sekä korttelin 1149 tonttia 1 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen (Sako II).  Kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä 2.10.2017 § 117 hyväksynyt 13. kaupunginosan, Uramon korttelin 24 tonttia 5 koskevan asemakaavan … Lue lisää

Ilmoitus purkamislupahakemuksen vireilletulosta, Rity-talo (kuulutuksen nähtävilläolo 28.11.2017 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 48 hakee purkamislupaa liikerakennuksen (Rity-talo) purkamiseen. Purettava rakennus sijaitsee Harjukylässä, 1 kaupunginosassa korttelissa 9010 tontilla 20, osoitteessa Hämeenkatu 48-50, 11100 Riihimäki.  Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (2. kerros), 11130 Riihimäki.  Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 27.11.2017 klo 15.00 … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 13.11.2017 klo 14 (kuulutuksen nähtävilläolo 22.11.2017 saakka)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 13.11.2017 kello 14.00 Kaupungintalolla(Kalevankatu 1), kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään kaupungin ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 2) olevassa kuulutuksessa sekä verkkosivuilla (www.riihimaki.fi) olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 21.11.2017 kaupungin verkkosivuilla. Riku Bitter, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 kokouksen asialista

Räiskylänkatu 2 asemakaavan muutoksen luonnos nähtävillä (kuulutuksen nähtävilläolo 25.11.2017 saakka)

Räiskylänkatu 2 asemakaavan muutos on nähtävillä 6. – 24.11.2017 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on nykyisen julkisten rakennusten korttelialueen muuttaminen asuinkäyttöön. Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti tekniikka@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, kaavoitus, … Lue lisää

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutuksen nähtävilläolo 27.4.2018 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).  Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisempi kierrätystoiminta (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentaminen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen. Alueen pinta-ala on noin 13 ha.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, VM Autopaint Oy (kuulutuksen nähtävilläolo 27.11.2017 saakka)

VM Autopaint Oy on toimittanut Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien autopurkamon toimintaa. Laitos sijaitsee osoitteessa Tavara-aukio 2, 11130 Riihimäki (kiinteistötunnus 694-5-505-1). Kyseessä on olemassa oleva toiminta.  Kuulutus pidetään nähtävänä 27.10.-27.11.2017 Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.riihimaki.fi/kuulutukset. Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Riihimäen … Lue lisää