Taloushallintosihteerin virka (haku päättyy 30.1.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa on haettavana taloushallintosihteerin virka. Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta ja vahvaa taloushallinnon osaamista. Eduksi katsotaan kuntakokemus, talouden raportointijärjestelmien tuntemus sekä hyvä excel-osaaminen. Toimenkuvaan kuuluu mm. talousarvion ja tilipäätöksen valmistelua, toiminta- ja taloustilastoja, talousseurantaa, laskutusta, ostolaskujen käsittelyä, ym. taloushallinnon tehtäviä sekä osallistumista muuhun hallinnon valmistelu- ja kehittämistyöhön. Toimenkuvaan kuuluu myös palvelusihteerien … Lue lisää

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle ja esiopetukseen, iltapäivätoiminta sekä varhaiskasvatuksen haku lukuvuodelle 2017 – 2018,

 OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2017 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 3.2.2017. Koulupaikka osoitetaan vuonna 2010 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 26.2.2017 mennessä. Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, … Lue lisää

2 sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 7.2.2017 klo 10)

Tehtävänkuvaus Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualoista on aikuisten- ja vammaisten palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat aikuisten palvelut ja vammaispalvelut. Haemme aikuisten palveluiden innostuneeseen joukkoomme kahta sosiaalityöntekijää. Aikuissosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat kaikki aikuissosiaalityön tehtävät (mm. palvelutarpeen arviointi, aktivointisuunnitelmien tekeminen, psykososiaalinen tuki, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittely). Moniammatillinen verkostotyö on olennainen osa sosiaalityöntekijän tehtävää. … Lue lisää

Keskuskatu 16 asemakaavan muutoksen vireilletulo

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä ta­voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja ar­vioin­timenettelystä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4, Riihimäki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lisäksi Riihimäen kaupungin … Lue lisää

Riihimäen yleiskaava 2035, ehdotus nähtävillä

Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotuksen esittelytilaisuus pidetään torstaina 12.1.2017 klo 18–20 Uramon koulun auditoriossa Kalevankatu 5, Riihimäki. Yleiskaavaehdotus on valmistunut ja se asetetaan maankäyttö- ja raken­nus­lain 65 § ja –asetuksen 19 § mukaisesti julkisesti nähtäväksi muistutusten esittämistä ja lausuntojen pyytämistä varten. Yleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 9.1.–8.2.2017 tekniikan ja … Lue lisää

Arolampi II:n asemakaavan vireilletulo

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä ta­voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja ar­vioin­timenettelystä. Arolampi II:n kaavoituksen tavoitteena on sijoittaa työpaikka-alue Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin Arolampi I kaavahankkeen eteläreunan ja Kouluntien väliselle alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4, Riihimäki. Osallistumis- … Lue lisää

Kaupungintalon muutto

Riihimäen kaupungin virallinen osoite muuttuu 19.12.2016 alkaen. Uusi käyntiosoite Matkakeskukseen on Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Kaupungin postilokero-osoite säilyy ennallaan PL 125, 11101 Riihimäki.   Kaupungintalon virallinen ilmoitustaulu sijaitsee maanantaista 19.12.2016 alkaen Matkakeskuksen toimistorakennuksessa, katutasossa, Tietotuvan vieressä.  Kaupungintalon muuton vuoksi keskushallinnon toiminnot ja asiakaspalvelupiste Tietotupa ovat suljetut 13.. – 16.12.2016, ja ne avautuvat maanantaina 19.12.2016.  11.12.2016 … Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 12.12.2016 klo 18.30

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 12.12.2016 poikkeuksellisesti alkaen kello 18.30 Kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston istuntohuoneessa. Kokouksessa käsitellään Kaupungintalon ilmoitustaululla olevassa kuulutuksessa sekä verkkopalvelussa olevassa esityslistassa mainitut asiat. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginkansliassa 20.12.2016 kello 9.00 – 12.00. Pertti Mäkelä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ARAn asumisneuvonta-avustukset 2017

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julistanut haettavaksi asumisneuvonta-avustukset vuodelle 2017. Avustusta voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Sitä myönnetään vain siihen osaan toimintaa, joka kohdistuu valtion tukemaan asuntokantaan. Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt sekä yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemukseen tulee liittää sijaintikunnan … Lue lisää