Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisesta annosjakelupalvelusta

Riihimäen kaupunki pyytää tarjousta lääkkeiden koneellisesta annosjakelupalvelusta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=159&g=3efe4b98-0b5e-456a-a799-97ce23319e44&tpID=132224 Tarjoukset toimitettava viimeistään 22.1.2018 klo 13.00.

Kaupunki palkitsi voitokkaan uppopallojoukkueen

Riihimäen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 palkita Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n uppopallon seurajoukkueiden Champions Cup -turnauksen voitosta myöntämällä 500 euron stipendin seuran nuorisotoiminnan kehittämiseen. Riihimäen Urheilusukeltajien joukkue voitti marraskuun lopulla Champions Cupin Berliinissä. Turnauksessa oli mukana 14 eri maata: Suomi, Saksa, Sveitsi, Itävalta, USA, Norja, Kolumbia, Ruotsi, Australia, Tanska, Espanja, Italia, Turkki ja Tsekki. Urheilusukeltajien joukkue … Lue lisää

Riihimäellä asukkaat haluavat osallistua kaupungin kehittämiseen

Riihimäen kaupunki tiedusteli asukkaidensa mielipiteitä elämisestä Riihimäellä. ”Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista” -nimisessä asukaskyselyssä pyydettiin asukkaita kertomaan väittämien avulla mielipiteensä kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, palveluista ja viestinnästä, sekä kyseltiin asukkailta halukkuutta osallistua kaupungin kehittämiseen, jonka mukaan vastaajista 67 % haluaa osallistua kaupungin palveluiden kehittämiseen 70 % haluaa muiden mukana olla luomassa Riihimäelle yhteisöllisyyttä 84 % haluaa kertoa … Lue lisää

Kuntalaiskysely Riihimäen resurssiviisauden tiekarttaa varten

Vuoden 2018 aikana Riihimäelle laaditaan tiekartta resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta. Vastaamalla tähän kyselyyn riihimäkeläiset voivat kertoa, mihin valintoihin olisivat valmiita omassa arjessaan ja miten … Lue lisää

Riihimäki kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon

Kymmenen suomalaista kuntaa, Riihimäki, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla … Lue lisää

Ammattiteatterin toiminnan jatkumista Riihimäellä tutkitaan

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ovat olennainen osa Riihimäen kaupungin identiteettiä ja näillä palveluilla tuetaan vilkkaan elinkeinoelämän syntymistä. Näillä on kokonaisuutena suuri merkitys kaupunkilaisille ja kaupunkikuvalle. Kaupungin talous on kuitenkin vaikeassa tilanteessa ja vaatii merkittäviä sopeuttamistoimia ja luovia ratkaisuja. Riihimäen kaupunki pyrkii varmistamaan ammattiteatteritoiminnan jatkumisen kaupungissa tutkimalla kaikki eri vaihtoehdot ammattiteatteritoiminnan järjestämiselle ja rahoituspohjan järjestämiselle.  Tätä varten … Lue lisää

Kaupunki valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen: Hallinto-oikeuden ratkaisuihin varaudutaan tilinpäätöksessä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 13.10 2017 kolme erillistä ratkaisua Riihimäen kaupungin tilinpäätöksistä vuosilta 2012, 2014 ja 2015. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätökset, joilla tilinpäätökset oli hyväksytty. Hallinto-oikeuden mielestä Riihimäen kaupungin tilinpäätökset eivät anna oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin taloudellisesta asemasta, koska hyödykkeiden poistoajat on kaupungin poistosuunnitelmassa määritelty liian pitkiksi. Kaupunginhallitus käsitteli hallinto-oikeuden ratkaisuja kokouksessa 6.11.2017. Kaupunginhallitus päätti … Lue lisää

Kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä: Onko Riihimäki tulevaisuuden kohtaamispaikka?

Riihimäen kaupunki tiedustelee asukkaidensa mielipiteitä elämisestä Riihimäellä. Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista -nimisessä kyselyssä pyydetään kuntalaisia kertomaan mielipiteensä muun muassa kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, palveluista ja viestinnästä. Kyselyssä on väittämiä, joihin vastaaja arvioi kantansa asteikolla 1-5 (eri mieltä – samaa mieltä). Vastaaja arvioi samalla asian merkityksen omalta kannaltaan: onko asian merkitys suuri vai pieni. Kyselyssä … Lue lisää

Kaupunki harkitsee muutoksen hakemista hallinto-oikeuden päätökseen

Hallinto-oikeus kumosi 13.10.2017 Riihimäen kaupunginvaltuuston päätökset, jotka koskivat kaupungin tilinpäätösten hyväksymistä vuosilta 2012, 2014 ja 2015. Hallinto-oikeuden mielestä Riihimäen kaupungin tilinpäätöksessä käyttämät poistot ovat varovaisuuden periaateen huomioon ottaen liian alhaisella tasolla, eivätkä tilinpäätökset siten antaneet oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Riihimäen kaupunki harkitsee hakevansa päätökseen muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. … Lue lisää

Syksyn Koti & Kaupunki: Rico johdattelee uuteen strategiaan

Koti & Kaupunki -asukaslehti  on ilmestynyt. Uusimmassa numerossa uudet valtuutetut ja uusi kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertovat ajatuksiaan valtuustotyöskentelystä ja Riihimäestä.. Lehdessä näytämme, miten kaupunki valmistautuu kriiseihin ja miten perusopetuksessa opitaan ilmiöiden kautta. Liitteessä kuvataan kaupungin uusi strategia. Liite kannattaa säilyttää, sillä vision ja päämääriin palataan vielä monta kertaa ennen vuotta 2030. Pienemmillä jutuilla kerrotaan halvoista bussilipuista, … Lue lisää