Saavutettavuus ja sujuva arki vievät Riihimäen kestävään kasvuun

Suomen kasvukäytävä ulottuu Helsingistä Riihimäen kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle. Alue on tutkitusti maamme vahvin kasvukäytävä, jonka toimivuus vaikuttaa koko maamme kilpailukyvyn kehittämiseen. Suomen kasvukäytävä -verkosto edistää ihmisten arjen sujuvuutta sekä kestävää liikkumista digitaalisuutta hyödyntäen sekä mahdollistaa osaavan työvoiman liikkumisen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Liikkumisratkaisut halutaan kehittää mahdollisimman ilmastoystävällisiksi. Erinomainen saavutettavuus ja toimiva liikennejärjestelmä sekä digitaalinen … Lue lisää

Riihimäki on nyt myös Instagramissa

Kotikaupunki löytyy sosiaalisesta mediasta Facebookin, Twitterin ja Pinterestin lisäksi nyt myös Instagramista. Kuvien ja tarinoiden jakamiseen hyvin sopiva Instagram toimii niin riihimäkeläisten kuin muuallakin asuvien yhtenä väylänä Riihimäen arkeen ja juhlaan. Instagramin rakasriksu-tili näyttää Riihimäkeä monipuolisesti. Sen avulla kerromme miltä Riksussa näyttää (luonto, nähtävyydet, rakennuskohteet, kauniit hetket, hauskat jutut) ja mitä meillä tapahtuu (mukana tapahtumissa, tapaamisissa, … Lue lisää

Parhaat palat esittelee Riihimäen seudun kiinnostavimmat matkailukohteet

Riihimäen seudun matkailuesite Parhaat palat on ilmestynyt. Esitteeseen on koottu Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen kiinnostavimmat matkailukohteet vuonna 2018. Riihimäen seutu on sellainen kuin sinä haluat. Luonnonläheinen retkikohde, jossa voi vaeltaa polkuverkostoja, tai kulturelli tapahtumakeskus, jossa soi makusi mukaan korkealuokkaiset klassiset konsertit tai rokki. Myös Riihimäen Erämessut kokoaa jälleen kymmeniä tuhansia metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn … Lue lisää

Kaupunki palkitsi voitokkaan uppopallojoukkueen

Riihimäen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.12.2017 palkita Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n uppopallon seurajoukkueiden Champions Cup -turnauksen voitosta myöntämällä 500 euron stipendin seuran nuorisotoiminnan kehittämiseen. Riihimäen Urheilusukeltajien joukkue voitti marraskuun lopulla Champions Cupin Berliinissä. Turnauksessa oli mukana 14 eri maata: Suomi, Saksa, Sveitsi, Itävalta, USA, Norja, Kolumbia, Ruotsi, Australia, Tanska, Espanja, Italia, Turkki ja Tsekki. Urheilusukeltajien joukkue … Lue lisää

Riihimäellä asukkaat haluavat osallistua kaupungin kehittämiseen

Riihimäen kaupunki tiedusteli asukkaidensa mielipiteitä elämisestä Riihimäellä. ”Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista” -nimisessä asukaskyselyssä pyydettiin asukkaita kertomaan väittämien avulla mielipiteensä kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, palveluista ja viestinnästä, sekä kyseltiin asukkailta halukkuutta osallistua kaupungin kehittämiseen, jonka mukaan vastaajista 67 % haluaa osallistua kaupungin palveluiden kehittämiseen 70 % haluaa muiden mukana olla luomassa Riihimäelle yhteisöllisyyttä 84 % haluaa kertoa … Lue lisää

Kuntalaiskysely Riihimäen resurssiviisauden tiekarttaa varten

Vuoden 2018 aikana Riihimäelle laaditaan tiekartta resurssiviisaaseen tulevaisuuteen. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta. Vastaamalla tähän kyselyyn riihimäkeläiset voivat kertoa, mihin valintoihin olisivat valmiita omassa arjessaan ja miten … Lue lisää

Riihimäki kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon

Kymmenen suomalaista kuntaa, Riihimäki, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla … Lue lisää

Ammattiteatterin toiminnan jatkumista Riihimäellä tutkitaan

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ovat olennainen osa Riihimäen kaupungin identiteettiä ja näillä palveluilla tuetaan vilkkaan elinkeinoelämän syntymistä. Näillä on kokonaisuutena suuri merkitys kaupunkilaisille ja kaupunkikuvalle. Kaupungin talous on kuitenkin vaikeassa tilanteessa ja vaatii merkittäviä sopeuttamistoimia ja luovia ratkaisuja. Riihimäen kaupunki pyrkii varmistamaan ammattiteatteritoiminnan jatkumisen kaupungissa tutkimalla kaikki eri vaihtoehdot ammattiteatteritoiminnan järjestämiselle ja rahoituspohjan järjestämiselle.  Tätä varten … Lue lisää

Kaupunki valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen: Hallinto-oikeuden ratkaisuihin varaudutaan tilinpäätöksessä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 13.10 2017 kolme erillistä ratkaisua Riihimäen kaupungin tilinpäätöksistä vuosilta 2012, 2014 ja 2015. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätökset, joilla tilinpäätökset oli hyväksytty. Hallinto-oikeuden mielestä Riihimäen kaupungin tilinpäätökset eivät anna oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin taloudellisesta asemasta, koska hyödykkeiden poistoajat on kaupungin poistosuunnitelmassa määritelty liian pitkiksi. Kaupunginhallitus käsitteli hallinto-oikeuden ratkaisuja kokouksessa 6.11.2017. Kaupunginhallitus päätti … Lue lisää

Kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä: Onko Riihimäki tulevaisuuden kohtaamispaikka?

Riihimäen kaupunki tiedustelee asukkaidensa mielipiteitä elämisestä Riihimäellä. Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista -nimisessä kyselyssä pyydetään kuntalaisia kertomaan mielipiteensä muun muassa kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, palveluista ja viestinnästä. Kyselyssä on väittämiä, joihin vastaaja arvioi kantansa asteikolla 1-5 (eri mieltä – samaa mieltä). Vastaaja arvioi samalla asian merkityksen omalta kannaltaan: onko asian merkitys suuri vai pieni. Kyselyssä … Lue lisää