Palveluesimiehen virka ympärivuorokautisiin palveluihin

Riihimäen kaupungin koti- ja vanhuspalveluissa on haettavana 6.4.2017 klo 10.00 mennessä palveluesimiehen virka ympärivuorokautisiin palveluihin. Koti- ja vanhuspalveluissa on kaikkiaan 225 työntekijää. Heistä 81 työskentelee kotiin annettavissa palveluissa ja 144 ympärivuorokautisissa palveluissa. Palveluesimies vastaa kokonaisuudesta, johon kuuluvat ympärivuorokautiset asumisyksiköt (yhteensä 190 paikkaa) sekä ostopalvelut ja palveluseteli. Palveluesimies työskentelee palvelupäällikön alaisuudessa ja palveluesimiehen välittömiä alaisia ovat … Lue lisää

Palveluesimiehen virka kotona asumista tukeviin palveluihin

Riihimäen kaupungin koti- ja vanhuspalveluissa on haettavana palveluesimiehen virka kotona asumista tukeviin palveluihin. Virka on uusi. Haemme tehtävään innostunutta ja ennakkoluulotonta palvelujen kehittäjää. Koti- ja vanhuspalveluissa on kaikkiaan 225 työntekijää. Heistä 81 työskentelee kotiin annettavissa palveluissa ja 144 ympärivuorokautisissa palveluissa. Palveluesimies vastaa kokonaisuudesta, joka muodostuu koti- ja vanhuspalveluiden palveluohjauksesta, kotihoidosta, omaishoidon tuesta ja tukipalveista. Palveluesimies … Lue lisää

Erityisnuorisotyöntekijän sijaisuus

Työn kuvaus Haemme Riihimäelle erityisnuorisotyöntekijän sijaista ajalle 11.5.2017 – 22.3.2018. Tehtävä sijoittuu sivistystoimen nuorisopalveluihin. Erityisnuorisotyöntekijän ensisijaisena tehtävänä on nuorten parissa tehtävä yksilö- ja ryhmissä tehtävä työ sekä katutyö. Erityisnuorisotyöntekijä osallistuu myös avoimeen tilatoimintaan ja kouluyhteistyöhön sekä on osa Riihimäen poliisilaitoksen Ankkuri-tiimiä. Edellytämme soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa. Toivomme vähintään kahden vuoden kokemusta nuorisotyöstä, eduksi katsomme … Lue lisää

Riihimäen kaupungin kartta- ja tonttiyksikössä on haettavana vakituinen paikkatietoasiantuntijan virka

Riihimäen kaupungin kartta- ja tonttiyksikkö on tekniikan- ja ympäristön toimialalla teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva 17 työntekijän dynaaminen yksikkö, jonka tehtävät jakaantuvat neljään osa-alueeseen. Kaupungin paikkatietojen ja paikkatieto-ohjelmistojen käyttöä koordinoiva, pääasiallisen paikkatietojärjestelmän ylläpidosta vastaava ja paikkatietoon liittyvistä rajapinnoista huolehtiva paikkatietotiimi hakee monipuolista ja motivoitunutta paikkatietoasiantuntijaa osaavaan joukkoonsa. Paikkatietoasiantuntijan tehtävät liittyvät kaupungin pääasiallisen paikkatietojärjestelmän, Trimble Locuksen, ylläpitoon … Lue lisää

Etsivä nuorisotyöntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen (haku päättyy 23.3.2017 klo 14)

Haemme etsivän nuorisotyön osaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä sijoittuu Riihimäen kaupungin sivistystoimen nuorisopalveluihin. Riihimäellä työskentelee kolme etsivää nuorisotyöntekijää.  Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 16-29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja hänen pulmiin ja kysymyksiin, sekä auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista … Lue lisää

Kolme erityisluokanopettajan virkaa Pohjolanrinteen koululla (haku päättyy 23.3.2017 klo 14)

Työn kuvaus Pohjolanrinteen koululla on haettavana kolme erityisluokanopettajan virkaa 14.8.2017 alkaen. Tehtäviin sisältyy pienluokan, pienryhmän ja laaja-alaisen erityisopettajan työt. Pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja tehostettua sekä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmässä myös muista luokista. Edellytämme erityisluokanopettajan kelpoisuutta ja -kokemusta. Haemme työyhteisöömme opettajaa, jolla on hyvät ryhmänhallintataidot, ammatillista innostusta sekä reippautta tarttua … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 26.3.2017 klo 15)

Työ kuvaus Riihimäen kaupungin Peltosaaren koulussa on avoimena vakinainen erityisluokanopettajan virka 4608 14.8.2017 alkaen. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 230. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja esiopetusryhmiä. Luokissa on älytaulut ja koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita ja tablet-laitteita. Haemme yhteistyökykyistä inklusiivisesta työotteesta kiinnostunutta opettajaa. Työn kuva … Lue lisää

2 sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 27.3.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin aikuissosiaalityössä on haettavana kaksi uutta sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kymmenen sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu mm. neuvonta ja palveluohjaus, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja aktivointityö sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää verkosto- ja tiimityön taitoja. Arvostamme monipuolista kokemusta aikuissosiaalityöstä sekä aktiivista ja energistä työotetta. Tarjoamme … Lue lisää

Palveluohjaaja koti- ja vanhuspalveluihin (haku päättyy 15.3.2017 klo 10)

Haemme palveluohjaajaa 1.4.2017 alkaen. Tiimissämme toimii neljä palveluohjaajaa, sosiaalityöntekijä ja osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja toiminnanohjaaja. Esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Tiimimme vastaa sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta ja osin maksupäätöksistä. Toiminnanohjaajan työpanos kohdistuu vapaaehtoistyöhön. Tiimi tarjoaa … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka Karan koulussa (haku päättyy 15.3.2017 klo 12)

Työn kuvaus Karan koululla on haettavana toistaiseksi täytettävä erityisluokanopettajan virka. Opettaja hoitaa tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksen yhdellä luokka-asteella. Opettajan tulee tarvittaessa opettaa poikien liikuntaa ja käsityötä. Virka täytetään 14.8.2017 alkaen. Karan koulu on noin 450 oppilaan yläkoulu, joka toimii peruskorjatuissa tiloissa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen … Lue lisää