Uinninvalvojia maauimalaan (haku päättyy 10.3.2017 klo 14)

Työn kuvaus Haemme Riihimäen maauimalaan seitsemän uinninvalvojaa kesätyöhön ajalle 3.6 – 31.8.2017, kaksivuorotyö. Uinninvalvojan tehtäviin palkattavilla henkilöillä tulee olla hyväksytysti suoritettu joko uinninvalvojan (hengenpelastajan) koulutus (SUH) tai rantavalvojan koulutus (SUH). Lisäksi arvostamme uimaopettaja- ja ensiapukurssin suorittamista, kokemusta uinninvalvojan tehtävistä sekä iloista palveluasennetta. Kaikkiin tehtäviin palkattavien henkilöiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Kaikilta valituilta vaaditaan ennen … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 6.3.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualoista on Aikuisten ja vammaisten palvelut. Haemme aikuisten palveluiden innostuneeseen joukkoomme sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kymmenen sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu mm. neuvonta ja palveluohjaus, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja aktivointityö sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää verkosto- ja tiimityön taitoja. Arvostamme … Lue lisää

Riihikodissa haettavana 2 osastonhoitajan virkaa (haku päättyy 24.2.2017 klo 15)

Riihimäen kaupungin Riihikoti on kehitysmyönteinen 190 -paikkainen vanhusten avo-, palveluasumis- ja laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Toimintamme lähtökohtana on asukkaiden omatoimisuuden tukeminen, arjen aktivointi ja turvallisen elämän mahdollistaminen toimivan, moniammatillisen yhteistyön turvin. Riihikodissa on 5 osastonhoitajan virkaa. Osastonhoitajan nimike on sosiaali- ja terveystoimen käynnissä olevan organisaatiomuutoksen myötä muuttumassa palveluvastaavan nimikkeeksi. Avoinna olevat virat Lyhteen ja Pajulan osastonhoitaja … Lue lisää

Projekti-insinöörin virka (haku päättyy 8.3.2017 klo 14)

Riihimäen kaupungin palveluksessa on noin 1 600 työntekijää varmistamassa sitä, että kaikki kaupungin palvelut toimivat. Työssäsi olet kehittämässä kasvavaa noin 30 000 asukkaan kaupunkia. Riihimäen kaupunki pitää huolta työntekijöistään ja on vastuullinen työnantaja. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Riihimäki on ihmisenkokoinen kaupunki, jossa kaikki on kävelymatkan päässä. Tekniikan ja ympäristön toimialan … Lue lisää

Nuorten kesätyöpaikat (haku päättyy 28.2.2017 klo 23.59)

Riihimäen kaupunki tarjoaa yhteensä 90 kesätyöpaikkaa 1998–2001 syntyneille nuorille puistotyössä, vanhustyössä, vahtimestarin tehtävissä, leikkikentällä, päiväkodeissa, uimalassa, liikunnan ohjauksessa ja liikuntapaikkojen hoitotyössä. Työ on osa-aikaista (32,50h/vk) ja sen kesto on neljä viikkoa (n.20 työpäivää). Hakijan tulee valita kesätyövaihtoehdoista yksi, johon ensisijaisesti hakee. Toissijaisesti on mahdollista ilmoittautua hakijaksi myös muihin kohteisiin. Valinnat tehdään hakemusten ja osittain myös … Lue lisää

Palveluohjaaja Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle (haku päättyy 27.2.2017 klo 8.00)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualoista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat Perhepalvelut ja Lastensuojelupalvelut. Palvelualueella työskentelee 53 työntekijää. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Haemme Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen palveluohjaajaa. Riihimäen kaupungilla on organisaatiomuutoksen ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa … Lue lisää

Palveluvastaava / sosiaalityöntekijä (haku päättyy 6.3.2017 klo 8.00)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Palvelualuetta on kehitetty määrätietoisesti huomioiden lainsäädännön mukanaan tuomat uudet velvoitteet ja vahvistamalla asiakaslähtöistä työotetta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on oma keskitetty palveluohjaus ja matalankynnyksen palveluita kehitetään yli … Lue lisää

Palveluvastaava / psykologi (haku päättyy 6.3.2017 klo 8.00)

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi palvelualueista on Lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut. Haemme innostuneeseen joukkoomme uutta ammattilaista. Perhepalvelut jakautuvat palveluohjauksen ja psykososiaalisten palveluiden kokonaisuuksiin. Palveluihin kuuluvat keskitetty palveluohjaus, vapaaehtoistoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvonta ja nuorten palvelupiste sekä erilaiset kuntouttavat työmuodot. Perhepalveluilla on oma … Lue lisää

Palvelualuepäällikön sijainen (haku päättyy 7.10.2016 klo 12)

Hyvien yhteyksien Riihimäki on vireä runsaan 29 000 asukkaan kaupunki ja kehittyvä seutukeskus. Asukkaiden palveluista ja viihtyvyydestä huolehtivat kaupungin 1 500 työntekijää. Kasvava kaupunki hakee sosiaali- ja terveystoimialan keskuksen aikuisten ja vammaisten palveluiden palvelualueelle  PALVELUALUEPÄÄLLIKÖN SIJAISTA ajalle 1.1.2017- 31.12.2018 Palvelualuepäällikkö vastaa aikuisten ja vammaisten sosiaalipalvelujen kustannustehokkaasta johtamisesta ja kehittämisestä. Palvelualuepäällikkö on sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmän … Lue lisää

Riihimäki on vastuullinen kesäduunipaikka

Riihimäen kaupunki on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka tavoitteena on varmistaa, että nuorille on tarjolla laadukkaita kesätyöpaikkoja ja työnantajille osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Riihimäen kaupungilla palkkaa joka kesä kymmeniä kesätyöntekijöitä – tänä vuonna 85. Nuorista kasvaa tulevaisuuden ammattilaisia, joille haluamme antaa kokemuksen työskentelystä omassa kotikaupungissaan. Nuoret saavat kesätöiden kautta arvokasta työkokemusta ja perehtyvät työelämään yleensä. … Lue lisää