Kuulutus

Käpälämäenkatu 10-12 asemakaavamuutoksen vireilletulo (MRL 62§ ja 63§) ja luonnoksen nähtäville asettaminen (MRA 30§)(kuulutuksen nähtävilläolo 29.9.2017 saakka)

Käpälämäenkatu 10-12 asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 11.9. – 29.9.2017 Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu).

Asemakaavan muutoksen kohteena olevan tontin pinta-alaa lisätään liittämällä Käpälämäenkadun katualuetta tonttiin, mikä mahdollistaa tontin ajoneuvoliittymän kehittämisen.

Mielipide kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti tekniikka@riihimaki.fi tai Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki, p. 019 758 4826 tai kaavoituspäällikkö Raija Niemi,
p. 019 758 4825. sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.