Kuulutus

Ilmoitus purkamislupahakemuksen vireilletulosta, Rity-talo (kuulutuksen nähtävilläolo 28.11.2017 saakka)

Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 48 hakee purkamislupaa liikerakennuksen (Rity-talo) purkamiseen. Purettava rakennus sijaitsee Harjukylässä, 1 kaupunginosassa korttelissa 9010 tontilla 20, osoitteessa Hämeenkatu 48-50, 11100 Riihimäki. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan palvelualueella, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (2. kerros), 11130 Riihimäki. 

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 27.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, rakennusvalvonnan palvelualue, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse rakennusvalvonta(at)riihimaki.fi. 

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen, puh. 019 758 4150. 

Rakennusvalvontapäällikkö

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.