Kuulutus

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä on vireillä seuraava rakennuslupahakemus:

Hakija: Asunto Oy Riihimäen Veturipuisto
Osoite ja kiinteistötunnus: Väinö Sinisalon katu 5, 11130 Riihimäki, 694-20-2047-4
Rakennushanke:   Asuinkerrostalo, 6 kerrosta, kerrosala 4339 m2 sekä talousrakennus

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvontayksikössä,
osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (2. kerros), 11130 Riihimäki.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 21.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, rakennusvalvontayksikkö, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse rakennusvalvonta(at)riihimaki.fi.

Johtava rakennustarkastaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.