Kuulutus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (TYL Huhtimo)(kuulutus on nähtävillä 25.4.2018 saakka)

Työyhteenliittymä TYL Huhtimo on toimittanut Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Huhtimonmäen kaava-alueella suoritettavaa louhinta- ja murskaustyötä. Louhinnan ajankohdaksi esitetään 2.5. – 30.9.2018 ma-pe klo 7-18 ja murskauksen ajankohdaksi 4.6. – 31.8.2018 ma-pe klo 7-20 (murskauspäiviä 40 kpl). 

Ilmoitus pidetään nähtävänä kuulutusaikana 12.4. – 25.4.2018 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueella osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Ilmoitus löytyy myös Riihimäen kaupungin www-sivuilta. Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistuttajan nimi ja osoite selvennettynä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisina Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaostolle osoitteella: PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostilla ymparisto@riihimaki.fi. 

Lisätietoja asiassa antaa vs. ympäristötarkastaja Tuuli Laukkanen, p. 019 758 4163.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

Meluilmoitus TYL Huhtimo 7.4.2018 Huhtimonmäen kaava-alue
TYL Huhtimo 10.4.2018 lisäselvitys meluilmoitukseen
Kanervakatu paalupoikkileikkaukset 100 – 160
Liite 1 Huhtimonmaen kaava-alue louhinta ja murskaus 10.4.2018
Liite 1 Huhtimonmaen kaava-alue
Työhteenliittymä TYL HUHTIMO 16.3.2018

 

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.