Strategia

Henkilöstö: Riihimäestä underground-klubeista tunnettu moderni esikaupunki

Riihimäen kaupungin työntekijöiltä kysyttiin marraskuussa mielipiteitä tulevaa strategiaa varten.

Työntekijöiden mielestä Riihimäen tärkeimmät tämänhetkiset menestystekijät ovat sijainti, hyvät liikenneyhteydet, kulttuuripalvelut ja koulutuspalvelut. Työntekijät tietävät, että Riihimäellä asioita hoidetaan matalla byrokratialla ja keskustellen. Vahvuuden luo pikkukaupunkimaisuus, jossa tiiviin kaupunkirakenteen ansiosta ollaan palveluja lähellä.

Henkilöstön mielestä kehittämistarpeet liittyvät etenkin omaan työhön ja työyhteisöön, sillä toimintatapoja pitäisi modernisoida ja yhteistyötä lisätä eri hallintokuntien välillä. Riihimäellä tulisi elävöittää keskustaa sekä huolehtia taloudesta ja työllisyydestä.

Työntekijät näkivät, että kaupungin omassa palvelutuotannossa pitäisi panostaa resurssointiin ja henkilöstön hyvinvointiin sekä toiminnan suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Omia prosesseja kehittämällä kehittyy myös kaupunkilaisille tarjottavat palvelut. Lisäksi henkilöstö toivoi pitkän linjan päätöksentekoa.

Henkilöstön näkemykset uhkista koskettivat pitkälti arkielämän sujuvuutta muun muassa työssäkäyntiö ja jokapäiväisiä palveluita. Tällaisia ovat vetovoimaisuuden väheneminen muiden kaupunkien kustannuksella ja liikenneyhteyksien heikkeneminen. Peloksi nousi, että Riihimäestä tulee pelkkä nukkumalähiö.

Työntekijöiden mielestä Riihimäki tunnetaan vuonna 2030 kulttuurista, vihreydestä ja viihtyisyydestä. Riihimäkeä visioitiin resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edelläkävijänä, liikkujan paratiisina ja robotiikkaan nojaavana oppimisympäristönä. Tulevaisuudessa Riihimäki voisi olla metropolialueen moderni esikaupunki, jolla on oma identiteetti underground-klubeineen.

Henkilöstöltä kysyttiin mielipiteitä pääosin sähköpostilla 26.10. -11.11. Vastauksia saatuub yhteensä 548 kappaletta vastausprosentin ollessa 48 %. Lähes kaikki esimiehet ja asiantuntijat vastasivat kyselyyn.

Lue tarkemmin henkilöstökyselyn yhteenveto.


,

Asiasanat: strategia

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.