Kuulutus

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Räiskylänkatu 2 (kuulutus on nähtävillä 22.3.2018 saakka)

Kaupunkikehityslautakunta on lainvoimaisella päätöksellä 23.1.2018 § 12 hyväksynyt 16. kaupunginosan, Huhtimon korttelin 13 tonttia 8 koskevan asemakaavan muutoksen (Räiskylänkatu 2).

Riihimäellä 9.3.2018
Kaupunkikehityslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.