Kuulutus

Asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksyminen, Peltosaari I

Kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä 3.10.2016 § 108 hyväksynyt 20. kaupunginosan, Peltosaaren korttelia 2011 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon (Peltosaari I). 

Riihimäellä 27.11.2016
Kaupunginhallitus

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.