Kuulutus

Arolampi II:n asemakaavan vireilletulo

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä ta­voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja ar­vioin­timenettelystä.

Arolampi II:n kaavoituksen tavoitteena on sijoittaa työpaikka-alue Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin Arolampi I kaavahankkeen eteläreunan ja Kouluntien väliselle alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Riihimäen kaavoitusyksikössä osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4, Riihimäki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lisäksi Riihimäen kaupungin verkkosivuilla, osoite www.riihimaki.fi. Lisätietoja antavat suunnittelija Tuula Aittola p. 019 758 4828 ja kaavoitusavustaja Irmeli Hietamäki, p. 019 758 4830.

Osalliset voivat esittää kaavoitusyksikölle mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arvi­oin­tisuunnitelmasta. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on osallisen mielestä puut­teel­linen, osallinen voi ottaa yhteyttä Hämeen ELY-keskukseen (Birger Jaarlinkatu 15, PL 131, 13101 Hämeenlinna) ja esittää neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä MRL 64 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnospiirustus valmistuu myöhemmin.

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *