Puunkaatolupa 1.7.2018 alkaen

Kaupunkikehitys on tehnyt toimintaohjeen koskien puiden kaatamista asemakaava-alueella. Toimintaohjeessa neuvotaan omalla tontilla olevien vaarallisten tai muusta syystä poistettavien puiden sekä naapurin tontilla olevien puiden kaatoasioissa. Linkistä löytyy ohje, jota käytetään 1.7.2018 alkaen Toimintaohje asemakaava-alueella tapahtuvaan puiden kaatamiseen.

Lastentarhanopettajan määräaikainen toimi 3167 Kirjauksen päiväkodissa (haku päättyy 25.6.2018 klo 12)

Riihimäen sivistystoimen varhaiskasvatuksessa, Kirjauksen päiväkodissa, on haettavana lastentarhanopettajan määräaikainen toimi 3167 ajalle 13.8.2018 – 31.5.2019. Työaika on 38,75 h/vko. Haemme innostunutta varhaiskasvatuksen osaajaa, jolla on kiinnostusta lasten leikin ja osallisuuden kehittämiseen. Arvostamme vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Edellytämme määräaikaiseen toimeen valittavalta lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 mukaista kelpoisuutta. Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus 4424 Peltosaaren koululle, uudelleen haku (haku päättyy 6.7.2018 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on uudelleen haettavana luokanopettajan viransijaisuus 4424 ajalle 13.8.2018-1.6.2019. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Arvostamme kokemusta opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Oppilaita koulussa on noin 250. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka … Lue lisää

Kotkankaarre

Asemakaavan muutoksen tavoite: Kaupungilta on viime aikoina kyselty pienille omakotitaloille sopivia tontteja, mutta sellaisia ei ole ollut tarjolla. Metsäkorvessa Kotkankaarteella on kolme kaupungin omistamaa rakentamatonta omakotitonttia, jotka voidaan jalostaa asemakaavan muutoksella sopiviksi pienille omakotitaloille. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pienten omakotitalojen rakentaminen. Asemakaavassa tavoitellaan lisäksi joustavuutta, jotta tonttijakoa muuttamalla alueelle voidaan tarvittaessa toteuttaa myös isompia … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 18.6.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 23 Lautakunnan esittely, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito – 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 25 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen – 26 Keskusvaalilautakunnan kokousmenettely – 27 Aputyövoiman palkkaaminen vaalin toimittamiseksi – 28 Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja laskujen hyväksyminen – 29 Maakuntavaalien 2018 … Lue lisää

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisempi kierrätystoiminta (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentaminen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen.   Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma selostuksen liitteenä   Luonnosvaihe Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy asemakaavamuutos oli nähtävillä 19.3. – 6.4.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen … Lue lisää

Ruotsinkatu 5

Asemakaavamuutos Ruotsinkatu 5 (ent. kuvataidekoulu ja Petsamon monitoimitalo) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Asemakaava pyritään laatimaan joustavaksi niin, että suunnittelualueella sijaitseva rakennus voidaan joko säilyttää tai mahdollisesti purkaa. Asemakaavamuutosalueella sijaitseva leikkipuisto on tarkoitus säilyttää. … Lue lisää

Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo ja luonnoksen nähtäville asettaminen (kuulutus on nähtävillä 15.12.2018 saakka)

Aiemmin vireille tulleita Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeita viedään eteenpäin yhtenä hankkeena Arolampi I ja II. Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavamuutos tulee vireille (MRL 62 § ja 63 §) 25.6.2018 alkaen ja luonnos on nähtävillä 25.6.-10.8.2018 Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Esittelytilaisuus luonnoksesta pidetään tiistaina 26.6.2018 klo 18.00 osoitteessa … Lue lisää

ARAn (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) korjausavustuksen hakeminen (kuulutus on nähtävillä 31.12.2018 saakka)

Asuntojen korjausavustukset Avustusta voi saada vähintään 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Huom. Avustuksessa on tulo- ja varallisuusrajat Hissi- ja esteettömyysavustukset Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin Miten haetaan? ARAn verkkoasioinnin kautta (ara.fi) tai paperihakemuksella. Kysy avustuksista:korjausavustus.ara@ara.fi, p. 029 525 0818 ARA palvelee ti–to … Lue lisää