Riihimäki

Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten  jätehuollon järjestämistä ja roskaamiskiellon noudattamista.

Roskaaminen

Roskaaminen on kielletty kaikilla alueilla. Roskaamista on kaikenlaisten esineiden ja lian jättäminen luontoon, jos se voi rumentaa maisemaa, vaarantaa tai haitata terveyttä, vähentää viihtyisyyttä tai aiheuttaa epäsiisteyttä.

Roskaajan velvollisuus on puhdistaa roskaantunut alue.

Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja laiminlyö puhdistamisvelvoitteensa ja kysymys on yleisesti käytettäväksi tarkoitetusta alueesta tai kaavoitetusta alueesta, on roskaantuneen alueen haltija velvollinen puhdistamaan alueen.

Lisätietoja jätehuollon valvonnasta antaa ympäristönsuojelusuunnittelija, puh. 019 758 4161.

Riihimäen kaupungin jätehuoltomääräykset

Riihimäen kaupungin jätehuoltomääräyksissä on määritelty mm. jätteiden keräys, lajittelu ja jätteenkeräysvälineille ja -tiloille asetut vaatimukset Riihimäellä. Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Riihimäen alueella toimivia, kuten asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä.

Riihimäen kaupungin jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestäminen

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa jätelautakunta.

Jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 12 kunnan yhteisenä lautakuntana. Jätelautakunta hoitaa jätelain mukaiset ja osakaskuntien yhdessä sopimat jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. 

Jätelautakunta mm. hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (esim. pidennetty jäteastian tyhjennysväli), hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset sekä anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta. Lisäksi jätelautakunta päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista ja ylläpitää kiinteistöistä jätehuollon asiakasrekisteriä.

Lisätietoja:
puh. 03 621 4194
jätehuoltokoordinaattori
jatelautakunta (at) hameenlinna.fi

Riihimäen kaupunki, jätehuolto

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia jätelaissa kunnalle määrätyistä jätehuollon palvelutehtävistä. Jätehuollon asiakaspalvelu-, laskutus- ja neuvontatehtäviä on siirretty Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Teknisen keskuksen sivuilla kerrotaan mm. jätehuollon järjestämisestä, maankaatopaikasta ja vaarallisten jätteiden vastaanotosta.

Jätehuollon asiakaspalvelu ja laskutus:

Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, asiakaspalvelu@kiertokapula.fi