Riihimäki

Riihimäen palveluita aakkosjärjestyksessä

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö

Tutustu myös aakkoselliseen palveluhakemistoon. Palveluhakemistoon on koottu kaupungin palveluita yhteystietoineen aakkosjärjestyksessä. Aakkosellinen palveluhakemisto >>


A

A-klinikka 

Aapeli avoin

Aikataulut

Aikuiskoulutus

Ammattikoulutus

Apteekit:

Arkisto

Asemakaava-asiat

Asemakaavat, uusimmat

Asemakaavat, vahvistetut

Asemakaavoituksen historiaa

Asiakaspalvelupiste Tietotupa

Asuminen

Asumisoikeusasunnot

Asumistuki (Kela)

Avoimia työpaikkoja 


E

Ekokaari 

Elatusapu 

Elatustuki  

Elinkeinoelämä 

Elokuvateatterit

Eläinlääkäri 

Erityisnuorisotyö  

Esiopetus 

Esityslistat ja pöytäkirjat 

Etappi-työpaja 


G

Granitin aukio (tori)

Guide to services  


H

Hallinto ja päätöksenteko 

Hammashoito 

Hankinnat

Henkilökunnan sähköpostipalvelu

Hiihtoladut

Hotellit

Huumeongelmien hoito

Hylätyt romuajoneuvot

Hätäkeskus (Hämeen hätäkeskus)


I

Isyysasiat


J

Jalkapallohalli

Johtosäännöt ja taksat

Joukkoliikenne

Julkisivuasiat

Järjestyspoliisi

Järjestyslaki

Jätehuolto

Jäähalli


K

Kaatopaikat (Kiertokapula Oy)

Kaavoitusyksikkö

Kaavoituskatsaukset ja -ohjelmat 

Kahvilat

Kaivantotyöt

Kamppailu-urheilukeskus

Kansalaisopisto

Kartat 

Kartta- ja tonttipalvelut

Kasvatus- ja opetuskeskus 

Katkaisuhoito

Katu- ja puistoyksikkö

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Kauppaoppilaitos

Kaupparekisteri (Hämeen maistraatti)

Kauppatori (Granitin aukio)

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginkanslia

Kaupunginmuseo

Kaupunginvaltuusto

Kaupungin keskusarkisto 

Kela

Kestävä kehitys

Kesäleirit koululaisille, Saloisten leirikeskus

Kesäkonsertit 

Kierrätyskeskus

Kiertokapula Oy
 
Kirjasto

Kirkot

Koirapuistot

Kokoustilat ja juhlapaikat

Korjausneuvonta

Korkotukilainat

Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy

Kotipalvelut

Kotipaikkarekisteri (maistraatti)

Kotisairaanhoito 

Kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotto

Kotokartanosäätiö 

Koulutuspalvelut

Kuljetuspalvelu (vanhus- ja vammaispalvelut)

Kulttuuri

Kulttuuriyhdistyksiä

Kuluttajaneuvonta

Kuntalaispalaute

Kutomo

Kuulutukset

Kuvataidekoulu 

Käräjäoikeus

Käsityökoulu Leija


L

Lapsilisä (Kela)

Lasimuseo (Suomen lasimuseo)

Lasten kotihoidontuki (Kela)

Lasten leikkipuistot

Lastenneuvola

Lasten päivähoito

Lastenvalvoja

Lautakunnat

Leija Käsityökoulu

Leirintäalueet

Liikenne

Liikuntapalvelut Riihimäellä

Lomakkeita

Lukiot

Luontokohteet ja luontopolut

Luottamuselinten kokouspäivät

Lääkärit

Löytöeläimet


M

Maa-ainesten ottoluvat 

Maankaatopaikka

Maanmittaustoimitukset

Maanmittauslaitos

Maaseutuelinkeinopalvelut

Maistraatti

Majoitus, hotellit

Matkahuolto

Matkailu

Matonpesupaikka

Messut

Metalliromun vastaanotto

Metsästysmuseo (Suomen Metsästysmuseo)

Monari (nuorisotila)

Museot


Musiikkiopisto

 

N

Nuohous

Nuorisoasunnot ry

Nuorisokeskus Monari

Nuorisoteatteri

Nuorisotilat

Nuorisoyhdistykset

Nuorten palvelupiste Nuppi

Nähtävyydet

Näyttelyt


O

Oikeusapu

Omakotitalon rakentaminen

Omakotitontit

Ongelmajätteet

Opintotuki (Kela)

Opiskelija-asunnot

Opiskelu

Oppilaitokset

Oppimateriaalikeskus

Oppisopimuskoulutus

Osallistuminen

Osayleiskaavahankkeet

Osoitepalvelu (Väestörekisterikeskus)


P

Palaute

Palveluasuminen:
Inkilänhovi
Kotokartanosäätiö 

Palolaitos

Palotarkastus

Patsaat

Pelastuslaitos

Peltosaari-projekti

Perheneuvola

Peruskoulut

Perustietoja Riihimäestä

Perusturvapalvelut

Pitopalvelut

Poliisi

Psykiatrian työtoiminta

Puistot

Puiden kaataminen

Puutarhajätteen vastaanotto

Pysäköinninvalvonta

Päihdehuolto

Päivähoito, päivähoitotoimisto, päiväkodit

Päätökset: esityslistat ja pöytäkirjat


R


Rakentaminen

Rakenna Riihimäellä -opas (avautuu uuteen ikkunaan)

Rakennusvalvonta

Rakennusjärjestys (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

Rakentamisohjeita

Rautatienpuisto

Reilun kaupan kaupunki

Rekisteriselosteet

Riihimäen kesäkonsertit

Riihimäen nuorisoasunnot ry 

Riihimäen nuorisoteatteri

Riihimäen Teatteri

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy 

Riihimäen Vesi

Riihimäki-lisä

Riihisalo (vapaa-aikakeskus)

Rivakka-toimintakeskus

Rivitalotontit

Riutta

Romuajoneuvojen vastaanotto


S

Sairaalat

Sairaankuljetus

Seurakunnat:
Riihimäen ev.lut. seurakunta 
Riihimäen helluntaiseurakunta 
Ortodoksinen seurakunta (Lahden) -> Riihimäen toimipiste Västäräkki
Riihimäen Uskonyhteys Fellowship seurakunta
Riihimäen vapaaseurakunta

Soraluvat

Sosiaaliasiamies

Sosiaalityö, sosiaalityöntekijät

Sotilasavustus (Kela)

Suojatyötoiminta

Suomen lasimuseo

Sähköinen asiointi

Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto


T

Taidemuseo

Taksat

Taiteen perusopetus 

Talous- ja velkaneuvonta

Tapahtumat (Tapahtumakalenteri) 

Tarjouspyynnöt, Riihimäen kaupungin jättämät

Tarkastuslautakunta

Teatterit

Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut

Tekojää

Teollisuushallit

Terveyspalvelut (Terveyskeskus)

Terveystarkastaja

Tieasiat

Tiedotuslehti

Tiehallinto

Tietotupa (kaupungin asiakaspalvelupiste)

Tilinpäätöstiedot

Toimeentulotuki

Tontinmittaus

Tontit 

Tori (Granitin aukio)

Työpaikat 

Työpaja Etappi

Työvoimatoimisto


U

Uimala

Uimarannat

Ulkoilualueet 

Urheilupaikat ja -tilat

Urheiluseurat

Urheilutalo


V

Vakuutukset  

Valokuvia kaupungilta

Valomainokset

Vanhuspalvelut

Vanhusten palveluopas

Vammaispalvelut

Varuskunta (Viestirykmentti)

Velkaneuvonta kts. Talous- ja velkaneuvonta

Vesihuoltoliikelaitos 

Viestintä

Viestirykmentti (Riihimäki)

Viestimuseo

Virkistysalueet

VR

Vuokra-asunnot

Väestörekisteri, maistraatti


Y

Yhdistysrekisteri, maistraatti

Yhteystietoja, Riihimäen kaupungin toimialat

Ympäristönsuojelu

Yrityspalvelut (YritysVoimala) 

Yritystontit

Yrittäminen

Ystävyyskaupungit


Ä

Äitiysavustus (Kela)

Äitiysneuvola