Riihimäki

Vaikuta kotikaupunkisi viheralueisiin!

Vastaamalla vaikutat! Osallistu viheralueiden, puistojen ja ulkoilureittien kehittämiseen vastaamalla asukaskyselyyn. Kysely on avoinna 9.11.2014 saakka. Asukaskyselyllä kerätään kaupunkilaisten mielipiteitä viheralueiden nykytilanteesta.

Riihimäellä laaditaan koko kaupungin viheralueet kattavaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Viheralueohjelma nimellä kulkeva suunnitelma on osa yleiskaava2035 -työtä, ja suunnitelman avulla kartoitetaan mihin suuntaan Riihimäen viherverkkoa halutaan kehittää. Asukaskyselyn tulokset huomioidaan yhtenä suunnitelman lähtökohtana.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.maptionnaire.com/fi/266